Aanhoudende buikpijn kind

Buikpijn komt veel voor bij kinderen. Bij 4 van de 10 kinderen met langer bestaande buikpijn kan de huisarts een lichamelijke oorzaak vinden. Bij 6 van de 10 kinderen kan de huisarts geen beschadiging, ziekte of afwijking als oorzaak van de buikpijn vinden. Waarom moet een arts mijn kind zien bij koorts, aanhoudende buikpijn en braken ? Antwoord: Bovenstaande combinatie is verdacht voor een blindedarmontsteking (appendicitis). Kan een kronkel in de darm de oorzaak zijn van buikpijn ? Antwoord: Een kronkel in de darm geeft behalve buikpijn ook aanleiding tot braken.

Toch geeft buikpijn of buikkrampen voor kinderen ook al is het niet altijd bekend wat de oorzaak ervan is veel ongemak en ongerustheid bij hun ouders. Bij aanhoudende pijn is het altijd verstandig om uw kind door uw huisarts te laten onderzoeken. De huisarts kan dat onderzoek zelf. Colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn, beide vormen van chronische darmonsteking, komen maar af en toe bij kinderen voor. Wanneer ga je het best bij de huisarts als je kind buikpijn heeft? Het lastige met buikpijn is dat kinderen er vaak last van hebben en dat het van alles kan betekenen.

Aanhoudende buikpijn kind

Bij vier op de tien kinderen die langer buikpijn hebben, wordt een lichamelijke oorzaak gevonden, maar bij zes op de tien kinderen niet.

Met name jonge kinderen kunnen bovendien nog niet goed zeggen waar ze pijn. Iets verkeerds gegeten, een buikgriepje of spanning voor het bezoek aan de tandarts. Sommige kinderen hebben opvallend vaak buikpijn. Artsen spreken van terugkerende buikpijnklachten (medische term: recidiverende buikpijn ) als er in. Wanneer een kind één van de volgende alarmsymptomen vertoont, is het van belang direct contact op te nemen met de (dienstdoende) huisarts voor overleg: extreme gedragsveranderingen, acuut optredende hevige hoofdpijn, uitdrogingsverschijnselen, buikpijn die verergert of aanhoudt, bloed in de urine of ontlasting.

Maar ook stress kan buikpijn geven, bijvoorbeeld bij schoolproblemen, echtscheiding, of pesterijen. Belangrijk om te weten is dat kleine kinderen. Schrijf hierin steeds wanneer een kind klaagt over hoofdpijn, hoe lang het duurt en wat de verschijnselen zijn. Hij of zij kan het kind verder onderzoeken en nagaan om wat voor vorm van hoofdpijn het gaat. Een plotseling aanval van buikpijn in combinatie met misselijkheid en diarree kan wijzen op een darminfectie met bacteriën, bijvoorbeeld Salmonella of Campylobacter. De pijn bevindt zich vooral rond de navel. Hoe jonger het kind is, hoe minder duidelijk de symptomen zijn. Bij kleine kinderen zijn huilen en koorts vaak de enige verschijnselen.

Ook prikkelbaarheid, buikpijn, niet willen eten, braken, diarree of afwijkend plasgedrag kunnen wijzen op een urineweginfectie. Bij een langdurige urineweginfectie. Ik zal jullie vertellen ik ben zo ontzettend boos !

Aanhoudende buikpijn kind

Ik hou inmiddels een soort van een "koortslijst". De buikpijn gaat vaak samen met verstopping of met diarree. Eventueel overlegt de huisarts met de kinderarts bij een kind met ernstige aanhoudende functionele buikpijn, of verwijst hij na overleg met de kinderarts naar een psycholoog. Als langdurige buikpijn wordt veroorzaakt door. De klachten bij coeliakie zijn bij kinderen anders dan bij volwassenen.

Bij zuigelingen en jonge kinderen komt diarree veel voor. Bij kinderen ontstaan de klachten vaak al na ongeveer 7. Soms gaat dit gepaard met andere klachten, zoals buikpijn of koorts. Wat zijn de oorzaken en wanneer moet je met je kind naar de dokter? De tekenen van een verstopping kunnen zeer verschillend zijn. De meestal harde ontlasting, de lichte buikpijn of een licht pijnlijke stoelgang zijn op zich niet gevaarlijk, maar zijn voor het kind nogal onaangenaam en doen zich relatief vaak voor bij verstoppingen.

Mocht uw kind echter ernstige last hebben van buikpijn, pijn.