Afbeelding in tekst apa

In sommige gevallen is de afbeelding niet origineel maar van een andere bron afkomstig. Moet je naar een afbeelding op de omslag van je verslag verwijzen, en zo ja, hoe ? Dit hangt af van de herkomst van de afbeelding. Wanneer je zelf een foto, schilderij, tekening of een andere afbeelding hebt gemaakt geldt hiervoor hetzelfde als voor de tekst : het is eigen werk en hier. Voorzie hiervoor iedere afbeelding van een nummer, bijvoorbeeld “Figuur 1”.

Afbeelding in tekst apa

In de tekst verwijs je dan naar dit nummer, gevolgd door haakjes, waarin je de naam van de auteur of.

Alle bronvermeldingen in de tekst zijn terug te vinden in de bronnenlijst – persoonlijke communicatie uitgezonderd – en alle titels in de bronnenlijst zijn terug te vinden in de tekst. Vragen over bronvermelding in APA -stijl? Als student mag je, als dat inhoudelijk relevant is voor je betoog, een afbeelding opnemen in je tekst. Een beeld geeft een persoon invulling terwijl tekst vaak langdradig is en lastig op te nemen. Net als bij andere bronnen is het belangrijk om ook bij afbeeldingen de bron te vermelden in verband met de eventuele auteursrechten en wanneer dit niet gebeurd het ook kan worden gezien als plagiaat.

Spring naar Het vermelden van een foto in APA -stijl – APA vereist dat je een onderschrift plaats, direct onder de afbeelding, welke ingevoegd hoort te zijn in de tekst. Alle afbeeldingen in de scriptie horen achtereenvolgend te worden genummerd.

Afbeelding in tekst apa

De APA -richtlijnen zijn een combinatie van regels en afspraken. Zijn er meer auteurs en vermeld je de bron voor het eerst in je tekst ? De publication manual en de website van APA bieden (nog) geen richtlijnen voor sociale media. APA -stijl houdt in dat in de lopende tekst naar een bron wordt verwezen met vermelding van auteur en jaar. Aan het eind van de tekst wordt een literatuurlijst met gedetailleerde beschrijvingen (referenties).

Centreer de afbeelding en gebruik voor het onderschrift dezelfde lettergrootte als voor de tekst. In de APA -stijl verwijs je altijd in de tekst zelf verkort naar de bron die je gebruikt. Onderstaande voorbeelden tonen de drie mogelijkheden: (a) de auteur wordt reeds in de zin vermeld en wordt meteen gevolgd door het jaar (b) zowel de auteur als het publicatiejaar van het werk worden toegevoegd tussen haakjes. Voorbeelden van verschillende soorten bronnen. In de tekst geef je altijd bij het citaat een verwijzing (auteur, jaartal, paginanummer):. American Psychological Association ( APA ). De titel van de figuur komt onder de afbeelding met de bronvermelding.

Overgenomen (of: Aangepast overgenomen) uit. A V ERWIJZINGEN IN DE TEKST ( APA -STYLE). In je bachelor- en masterproef en in elke paper die je voor je studie schrijft, volstaat het niet om achteraan een referentielijst op te nemen. Om niet beschuldigd te worden van plagiaat, ben je.

U mag de stijl en plaatsing van de verwijzingstekst aanpassen. Grafieken en tabellen (en andere figuren) kunnen een belangrijke, ondersteunende rol spelen in een academische tekst. Hieronder vind je een overzicht van documenten waarin de regels en stijlen voor afbeeldingen, grafieken en tabellen worden beschreven die de verschillende opleidingen binnen de faculteit.