Afbeeldingen in scriptie

Achter de titel zet je nog tussen blokhaken dat het om een foto of illustratie gaat. Eisen voor de lay-out van je scriptie zijn opgesteld door de opleiding. Om de opmaak van je scriptie consistent te houden kan je gebruik maken van de opmaakstijlen van Word. Het verschuiven van een afbeelding kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de opmaak van je document compleet verspringt. Tevens kun je hier de lay-out kiezen die jij mooi vindt.

Afbeeldingen in scriptie

Na de blogberichten Afbeelding op omslag (over het verwijzen naar een afbeelding die alleen ter illustratie is opgenomen) en Tabellen en figuren (over het verwijzen naar een zelfgemaakte afbeelding of een afbeelding overgenomen uit een boek) zal in dit bericht worden ingegaan. Alle afbeeldingen in de scriptie horen achtereenvolgend te worden genummerd. Noteer dit als volgt: " Afbeelding ," gevolgd door een nummer en een punt.

Dit hoort geschreven te zijn in cursief. Je verwijst in de tekst eerst de naam van de auteur(s) en daaropvolgend het jaartal, gescheiden door een komma en dit zet je tussen haakjes. Zijn er meer auteurs en vermeld je de bron voor het eerst in je tekst? Als je dezelfde bron met meerdere auteurs.

Afbeeldingen in scriptie

Vermeld dan alle namen van de auteurs. Lees hier alles over het converteren van een word document naar een pdf document.

Hiervoor kun je het beste zoeken op deze site. Het merendeel van de afbeeldingen op deze site. Wanneer geldt auteursrecht en waar vind je rechtenvrije afbeeldingen ? In teksten komt het vaak voor dat er voor een stuk een afbeelding, figuur of tabel ter ondersteuning wordt gebruikt. In veel gevallen is een visuele ondersteuning belangrijk. Zoals uit meerdere onderzoeken al is gebleken is dat mensen iets sneller onthouden wanneer ze er een beeld bij hebben. Deze scriptie is de afsluiting van mijn master Communicatie-design en een afsluiting van mijn studentenleven.

Voorafgaand aan deze studie heb ik een Mbo -opleiding toerisme en een Hbo-opleiding international toursim management and consultancy met als specialisatie communicatie afgerond. Scriptie checklist: Controleer je scriptie nog eens goed op spel- en slordigheidsfouten. Zorg voor een goede en overzichtelijke lay-out. Eventueel kun je nog (professionele) afbeeldingen. Ik ben op dit moment bezig om screenshots en grafiekjes te verwerken in mijn document van afstuderen.

Net als de automatische inhoudsopgave in Word, is het ook mogelijk de figuren en tabellen lijst automatisch te genereren.

Afbeeldingen in scriptie

Daarnaast bieden bevindingen van dit onderzoek nieuwe inzichten in het soort stimuli waartoe mensen nieuwsgierig gedrag vertonen. Mensen kiezen er vaker voor om negatieve afbeeldingen met een sociale inhoud te benaderen dan andere negatieve afbeeldingen of neutrale afbeeldingen. Dit betekent dat je onderdelen uit het werk van een ander niet zomaar in je scriptie of een paper mag gebruiken. Wat je overneemt behoort in de context van je verhandeling te passen en je moet de gebruikte bronnen vermelden. De regels voor hergebruik gelden ook voor het overnemen van afbeeldingen.

Let op: wij schalen je bestand automatisch naar het formaat waarin je je scriptie wilt laten drukken, maar hierdoor worden letters en afbeeldingen geschaald. We raden altijd aan je bestand op te maken in het formaat waarin je je scriptie wilt laten drukken. Wij kunnen PDF-bestanden tot 200MB verwerken. Het lukt mij niet mijn scriptie te uploaden, Mogelijk is je scriptie groter dan de maximaal toegestane grootte van 8 MB. Heb je veel afbeeldingen in je scriptie, kijk dan in de handleiding Comprimeren van afbeeldingen in MS Word (PDF) hoe je deze comprimeert of verkleint. Mocht deze oplossing niet helpen, neem dan. Samen houden wij de markante staatsmannen en broers.

Ontwikkeling van het Begrip van Afbeeldingen en Taal. Masterscriptie Clinical Child and Adolescent Studies.