Afkortingen gehandicaptenzorg

AVG: Arts voor Verstandelijk Gehandicapten. De specialist die een driejarige opleiding met goed gevolg heeft afgerond in het specialisme dat zich richt op de aanpak van algemene en handicap gerelateerde gezondheidsvragen van mensen met een verstandelijke handicap, inhoudende doelgroep. AWBZ: algemene wet bijzondere ziektekosten. Deze volksverzekering dekt de kosten van moeilijk verzekerbare of chronische zorg. De ouderenzorg en de gehandicaptenzorg vallen hier bijvoorbeeld onder.

Afkortingen gehandicaptenzorg

Hoeveel zorg cliënten nodig hebben, bepaalt het CIZ op basis van een indicatiebesluit. Garantie Ondernemingsfinanciering Curatieve Zorg.

Hospital Admissions Related to Medication. AVG, Arts Verstandelijk Gehandicapten. BAO, Besluit Aanbestedingsregels en Overheidsopdrachten. BIG, Wet op de beroepen in individuele gezondheidszorg. BG, Begeleiding ( overkoepelende functiegroep). Zintuiglijk Gehandicapten auditief en communicatief.

Centrum ter Bevordering van de Gehandicaptenzorg. Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Sectie gehandicapten. Algemene Instelllingen voor Verstandelijk Gehandicapten ars dl- redzaamheidsschaal awb Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten azi Algemene Zwakzinnigen inrichting azr awbz-brede Zorgregistratie bzw begeleid zelfstandig wonen cak Centraal. EAD, Economische administratieve dienst. EHRM, Europese Hof voor Rechten van de Mens. EMG, Ernstig en of Meervoudig Gehandicapten.

EVRM Naar boven, Europese Verdrag voor Rechten van. Hieronder treft u een groot aantal afkortingen aan die u wellicht tegenkomt bij uw zoektocht naar informatie. AMK – Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. AVVV – Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Bopz – (Wet) Bijzondere opnemingen in. In de zorgsector wordt veelvuldig gebruik gemaakt van afkortingen. Hier vind je een afkortingen en begrippenlijst voor de palliatieve zorg. Vgz – Verstandelijk gehandicaptenzorg.

VHN – Vrijwilligers Hospicezorg Nederland.

Afkortingen gehandicaptenzorg

VIKC – Vereniging van Integrale Kankercentra. Zoeken: CTRL en F (Windows) of CMD en F (Mac). Heb je een afkorting die niet in deze lijst staat? Het Expertisegebied verpleegkundige verstandelijk gehandicaptenzorg kan eveneens beschouwd worden als de opvolger van het.

De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een of meerdere handicaps. Ook mensen met een handicap (of liever een beperking) willen graag een leven leiden dat past bij hun dromen, wensen en mogelijkheden. Individuele belangenbehartiging, lotgenotencontact en individuele financiële hulpverlening aan mensen met een handicap. Amsterdam Patiënten en Cliënten Platform.

AAMR American Association on Mental Retardation AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten APZ Algemene Psychiatrische Ziekenhuizen AZI. Beleidstoetsingskader gehandicaptenzorg NFVLG Nederlandse Federatie Voorzieningencentra Lichamelijk Gehandicapten NGBz Vereniging voor. Afkorting Beschrijving ADL activiteiten van het dagelijks leven BBC bijzondere bijstandscommissie BOB basisondersteuningsbudget BUSO buitengewoon secundair onderwijs BVR besluit van de Vlaamse Regering CAB Communicatie Assistentie Bureau voor. ROG, Regionaal Overleg(netwerk) Gehandicaptenzorg. Demografische gegevens en zorgvraag.

Scheiden van wonen, zorg en dienst verlening 15.