Aluin oplossen in water

De systematische naamgeving is eenduidig: de ionen worden alfabetisch gerangschikt, gevolgd door sulfaat en de aanduiding voor het aantal watermoleculen. Triviaal worden de aluinen van elkaar onderscheiden door de naam van het eenwaardige kation te laten volgen door die van het driewaardige ion. Bij verhitting verliest het zijn aluinwater en gaat over in een wit poeder, het gebrande aluin. Het lost slecht op in koud water maar in heet water heel goed.

De oplossing smaakt eerst zoet, dan zuur en tezamen. De aluinsteen kan in handformaat worden gekocht, waarmee men in de ton moet water moet roeren. Al roerende komen er kleine stukjes aluin vrij, welke oplossen in het water. Afhankelijk van de hoeveelheid water moet worden ingeschat hoe lang er moet worden gedraaid. Voor een kuub water zal circa een tien minuten.

Hierin los je zoveel mogelijk aluin op. Als er niets meer oplost, voeg je nog een beetje extra water toe en filtreer je eventuele restjes aluin of stofjes eruit. Dit kan bijvoorbeeld met een koffiefilter. Nu laat je de oplossing een paar dagen staan met een deksel er losjes op (de deksel is tegen stof). Eerst verwarm je wat water (het liefst demiwater ). Je kunt het simpelweg aanbrengen door het blokje een beetje nat te maken aan één kant, en het vervolgens aan te brengen als een roller deo.

Aluin oplossen in water

Je kunt aluin ook vijzelen en het oplossen in een spuitbus met warm water. In deze vorm kun je het ook gebruiken.

Een oververzadigde aluin oplossing kristalliseert in een petrischaal, ik voeg een nucleatiepunt toe. Op deze manier kan je het ook aanbrengen als deoderant. Bepaal de massa van een droog bekerglas (100 ml). Verwarm het bekerglas met aluin 5 minuten met een blauwe niet ruisende vlam. Wij verwachten dat het water dan volledig verdampt. Los zoveel mogelijk aluin op in het water, ga door tot het niet meer oplost en voeg dan een minimale hoeveelheid water toe.

Filtreer de oplossing af in een beker en dek deze af (niet afsluiten). Laat de oplossing een paar dagen staan. Er zullen nu (niet al te grote) kristallen. De toestand van het water (bv. vervuild) had invloed op de vorm van de kristallen : kristallen van water -samples uit de buurt van een grote stad gaven minder mooie. We brengen steeds 100 mL water op temperatuur (±50ºC) en voegen 21 gram aluin toe onder roeren, totdat er een oververzadigde oplossing ontstaat.

Op die wijze wordt dan een maximaal verzadigde oplossing verkregen. Stof die opgelost in water in de lithografie wordt gebruikt om een zinken of aluminium plaat schoon te maken (vuil en oxyde). Bij de papierbereiding wordt aluin gebruikt voor het regelen (= verlagen) van de zuurgraad (pH). Aluin kent tegenwoordig vele andere toepassingen, zo wordt het gebruikt in deodorants, als. Het dubbelzout schiet, wat den vorm betreft, even als de gewone aluin aan, maar de kristallen verweêren in de lucht en vallen tot een meel uiteen.

Aluin oplossen in water

Hij bestaat, even als de potassa- aluin, uit 1 atome van ieder zout, maar.

Geef de formules van twee deeltjes die, naast water, in elk geval moeten voorkomen in (zure) aluminiumhoudende grond (regels 4 tot en met 6). Geef de vergelijking voor het oplossen van aluin in water.