Apa stijl kuleuven

De American Psychological Association heeft referentieregels opgesteld die toegepast worden in de meeste tijdschriften in de geesteswetenschappen en in vele tijdschriften in andere gebieden. Speciale kenmerken van de APA – stijl. Titel van boek of naam van het tijdschrift cursief op ondersteept. In deze handleiding worden beide stijlen besproken. In de tekst plaatst men de familienaam van de auteur en het jaar van de publicatie tussen haakjes, gescheiden door een komma. Bij meerdere auteurs plaatst men een komma tussen de auteurs en voor de. In de APA – stijl verwijs je altijd in de tekst zelf verkort naar de bron die je gebruikt. Onderstaande voorbeelden tonen de drie mogelijkheden: (a) de auteur wordt reeds in de zin vermeld en wordt meteen gevolgd door het jaar (b) zowel de auteur als het publicatiejaar van het werk worden toegevoegd tussen haakjes.

Met de K-stijl wordt de Klassieke stijl bedoeld, een manier van refereren a. Concentratie en oog voor detail zijn. Een referentie is een nauwkeurige, gedetailleerde beschrijving van. Reacties op inhoud: 2Bergen – Biomedische Bibliotheek. Verschillende bibliografische referentiestijlen kunnen gebruikt worden bij het schrijven van de masterproef. In overleg met jouw promotor kan je bepalen welke referentiestijl de meest geschikte is voor jouw masterproefonderzoek.

Voor de APA – stijl, actueel de meest gangbare, vind je hier heel wat nuttige richtlijnen. Binnen de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven wordt overigens naast de APA – stijl ook nog een andere stijl gebruikt, namelijk de K- stijl. Met de K- stijl wordt de Klassieke stijl bedoeld, een manier van refereren a. Deze brochure geeft enkel toelichting. Faulting history at the eastern termination of the High Atlas Fault (Western High Atlas, Morocco). HIW, Eigen-Wijs: Individuele training van wijsgerige. Het is belangrijk dat je consequent eenzelfde citatiestijl gebruikt door je werkstuk heen. Bij het toepassen van een citatiestijl moet je op alle details letten, zoals de volgorde. A V ERWIJZINGEN IN DE TEKST ( APA -STYLE).

In je bachelor- en masterproef en in elke paper die je voor je studie schrijft, volstaat het niet om achteraan een referentielijst op te nemen. Om niet beschuldigd te worden van plagiaat, ben je. At the HUB E&M APA is used for citing and biographies in papers, the master thesis and other documents. Refereren volgens APA – Arteveldehogeschool mediatheken. Correct refereren volgens de APA -norm is tweeledig: -. In een eerste stap vermeld je de referentie (familienaam van de auteur en publicatiejaar) in de tekst zelf. Vervolgens neem je de volledige bron op in een referentielijst achter in je tekst.

Slides van de hands-on training met EndNote Basic en Mendeley voor bibliotheekmedewerkers UB KU Leuven. While You Write = invoeren van citaties in jouw document (noten of voetnoten) Bibliographic styles = genereren van bibliografieën in een stijlformaat die jij kiest (bijv. Vancouver, APA … ) 12. Als een organisatie of de overheid een onderzoek uitvoert wordt dit gepubliceerd in een rapport. Hiervoor heeft de APA – stijl een apart format. APA -format, AuteurAchternaam, EersteInitiaal.

Investment and taxes matter just as much, if not more:. Terug Nederlandse scripties Engelse scripties Prijzen Voorbeeld Veelgestelde vragen Hoe kuleuven het? Terug Start APA Generator Alles over APA Samenvatting APA – stijl Voorbeelden APA – stijl Waar plaats ik de bronvermelding?