Apa tabellen en figuren

Het is daarmee het meest gelezen bericht van dit weblog. Er komen ook regelmatig vragen over dit onderwerp, per e-mail en als opmerking onder het bericht. Dit zijn enkele veelgestelde vragen, met antwoord. In scripties maak je vaak gebruik van tabellen. Hiermee kun je gegevens op een korte en duidelijke manier weergeven, zodat je dit niet meer in de tekst van je scriptie hoeft uit te leggen.

Dit doe je bijvoorbeeld in bij het hoofdstuk Resultaten. Bij het invoegen van tabellen zijn er echter een aantal dingen. Bij het gebruik van tabellen in je scriptie zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Hoe zit het bijvoorbeeld met de bronvermelding wanneer je een tabel in zijn geheel overneemt uit een andere bron? De APA -stijl beschouwt het overnemen van een tabel, figuur of grafiek als een citaat.

Als de figuur of tabel van een bron afkomstig is dan voeg je ook altijd een bronvermelding toe. Daarnaast zet je de volledige verwijzing in de literatuurlijst. De nummering en titels voeg je aan de figuren en tabellen. Net als de automatische inhoudsopgave in Word, is het ook mogelijk de figuren en tabellen lijst automatisch te genereren.

Apa tabellen en figuren

Die regels en die stijl(en) verschillen per opleiding – soms zelfs per afstudeerrichting. Deze stijlen bepalen niet alleen de opmaak van tabellen, figuren. BRONVERMELDING VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE APA. Overweeg altijd OF je een figuur of tabel gebruikt. Dit moet wel een toegevoegde waarde hebben.

Over het algemeen wordt gesteld dat tabellen met twee of minder rijen en kolommen niets toevoegen en beter in de tekst behandeld kunnen worden. Refereer in de tekst naar de betreffende tabel of figuur waar je de. Document direct van stagebegeleider. Bijlage: Checklist APA -richtlijnen. Handleiding voor het maken van tabellen en figuren. In de literatuur kom je verschillende soorten tabellen tegen.

Sommige regels betreft opmaak gelden voor zowel tabellen als grafieken. Zo dienen ze beide genummerd te zijn, maar wel apart genummerd: in een tekst kan er dus zowel een tabel 1 als een figuur 1 opgenomen zijn. Officieel komen tabellen en figuren (in die volgorde) ná de referenties, op een nieuwe pagina. Deze regel geldt echter voor manuscripten die ter publicatie worden ingediend bij APA -tijdschriften. Schrijf je een tekst binnen je opleiding, vraag je docent dan waar je tabellen moet opnemen.

Binnen de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven worden naast de APA -stijl nog twee andere stijlen gebruikt, namelijk de.

Apa tabellen en figuren

Een afbeelding uit een boek overnemen in de eigen tekst? Zie: The APA -Team: Tabellen en figuren (scrol naar bestaande afbeeldingen) of De APA -richtlijnen uitgelegd, § 2. Women, especially in rural communities, have a. Tabellen uit de vakliteratuur mogen worden gebruikt, in originele vorm (‘reprinting’) of in aangepaste vorm (‘adapting’), mits op de juiste wijze wordt verwezen: Nummer de tabel (in volgorde van voorkomen) en introduceer deze. Een kwantitatief onderzoek staat nooit op zichzelf.

De bedoeling is dat je met jouw onderzoek iets toevoegt aan een bestaand onderzoeksdomein. American Psychological Association ( APA ). Je onderzoek bouwt dus altijd voort op zaken die we al weten. Dat heeft twee belangrijke implicaties voor het schrijven van je scriptie. Ten eerste moet je je onderzoek zuiver en.