Apa verwijzing figuur website

Na de blogberichten Afbeelding op omslag (over het verwijzen naar een afbeelding die alleen ter illustratie is opgenomen) en Tabellen en figuren (over het verwijzen naar een zelfgemaakte afbeelding of een afbeelding overgenomen uit een boek) zal in dit bericht worden ingegaan op de vraag: Hoe wordt. Volgens de APA – stijl verwijs je naar een foto, afbeelding of illustratie op dezelfde manier als je ook voor een internetbron zou doen. Bij het gebruik van tabellen in je scriptie zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Hoe zit het bijvoorbeeld met de bronvermelding wanneer je een tabel in zijn geheel overneemt uit een andere bron? De APA – stijl beschouwt het overnemen van een tabel, figuur of grafiek als een citaat. Heb je vragen over de precieze verwijzingsmethode neem dan contact op met de docent van je cursus.

Over het algemeen worden online afbeeldingen op dezelfde manier behandeld als figuren. Deze beknopte handleiding over de referentiestijl van de American Psychological Association ( APA ) is bedoeld voor. Vragen over bronvermelding in APA – stijl ? Bij uitgevers van buiten de VS wordt stad en land vermeld. Zie de bijlage voor meer afkortingen. Algemeen format voor het onderschrift. Voorzie hiervoor iedere afbeelding van een nummer, bijvoorbeeld “ Figuur 1”. In de tekst verwijs je dan naar dit nummer, gevolgd door haakjes. Zie: The APA -Team: Tabellen en figuren (scrol naar bestaande afbeeldingen) of De APA – richtlijnen uitgelegd, § 2. Een bronvermelding bij een plaatje, figuur of foto is verplicht.

Lees hier hoe je een correct bronvermelding plaatst bij een foto, plaatje of figuur. De bijlage bestaat uit een checklist: een hulpmiddel om te controleren of de APA – richtlijnen correct zijn toegepast. Bij deze publicatie hoort ook een website die samen met. Je verwijst in de tekst eerst de naam van de auteur(s) en daaropvolgend het jaartal, gescheiden door een komma en dit zet je tussen haakjes. Zijn er meer auteurs en vermeld je de bron voor het eerst in je tekst? Vermeld dan alle namen van de auteurs. Als je dezelfde bron met meerdere auteurs.

Binnen Stenden wordt het citeren, parafraseren en annoteren zonder bronvermelding aangemerkt als plagiaat wanneer de 5 % grens. Women, especially in rural communities, have a. Ook verwijzingen naar websites als geheel komen niet terug in de literatuurlijst. APA – stijl houdt in dat in de lopende tekst naar een bron wordt verwezen met vermelding van auteur en jaar. Meer informatie over EndNote is te vinden op de website van de bibliotheek. Nummer de figuur (in volgorde van voorkomen) en introduceer deze met het toegekende nummer.

Methoden:Permissie vragen om een foto te gebruikenHet vermelden van een foto in APA – stijl Het citeren van een foto in MLA- stijl Het citeren van een foto in CMS- stijl. Het gebruiken van fotomateriaal in een publicatie, website, of wat je maar produceert, hoort altijd op de juiste manier te worden geciteerd. Bronnen vermelden via APA is vaak lastig als je er geen ervaring mee hebt. Wanneer je (a) naar verschillende bronnen moet verwijzen, plaats je deze alfabetisch achter elkaar telkens gescheiden door een puntkomma. Gaat het (b) om verschillende werken van dezelfde auteur dan plaats je de. Belangrijk is vooral dat er één stijl gekozen wordt en dat deze consequent wordt toegepast. Die regels en die stijl (en) verschillen per opleiding – soms zelfs per afstudeerrichting. Deze stijlen bepalen niet alleen de opmaak van tabellen, figuren.

Onder internetbronnen vallen onder meer websites, online tekstbestanden en sociale media. Avans Hogeschool heeft voor de APA – stijl gekozen. Er zijn veel systemen voor bronvermelding –. De gebruikte bronnen moeten op de juiste wijze worden verwerkt in je tekst. Als hulpmiddel bij het correct citeren en parafraseren in een tekst heeft de.