Arabische slavenhandel

Het grootste deel van die handel betrof zwarte Afrikanen, maar ook blanken werden als slaaf verhandeld door onder meer Barbarijse zeerovers. Daarnaast werden er grote aantallen. Mohammed Tidiane N´Diaye Met gebeden heeft men hen gelokt en daarna hun leven tot een hel gemaakt. De Arabieren brengen met de islam de vermoedelijk wreedste en langste slavenhandel in de geschiedenis naar Afrika. De Senegalese antropoloog Tidiane N´Diaye wil dat de slavernij van de. Moslim wreedheden en het primitieve karakter van de islam wordt verduidelijkt door haar toewijding voor de slavenhandel. Vanaf het jaar 622 tot nu, zijn er tussen de 11 tot 30 miljoen zwarten en blanken slaven door moslims toegeëigend, verovert, verhandelt en verscheept.

Hoe wordt een historicus controversieel? Door een boek over de slavenhandel te schrijven, zoals de Franse geschiedkundige Olivier Pétré-Grenouilleau. Daarin besteedde hij niet alleen aandacht aan de Europese, maar ook aan de Afrikaanse inheemse en de Arabische slavenhandel. Bovendien stelde hij dat de laatste twee omvangrijker waren dan hun trans-Atlantische tegenhanger. De onderschatting van het fenomeen slavernij in de Arabische wereld heeft, in tegenstelling tot de slavenhandel door Europeanen, ertoe geleid dat er weinig onderzoek naar gedaan is.

Woedende reacties van nazaten van zwarte slaven waren zijn deel. Historische werken over het Midden-Oosten zijn over het algemeen toch al buitengewoon karig met informatie over de. Lang heeft het er naar uitgezien dat de Westerse wereld de schuld op zich diende te nemen of zelfs. De geschiedenis van de Arabische slavenhandel is gerelateerd aan de praktijk van de slavernij in de islamitische wereld, vooral in West-Azië, Noord-Afrika, Oost -Afrika en delen van Europa en.

Veel minder onderzoek is gedaan naar de Arabisch -Afrikaanse slavenhandel, waarin volgens sommige schattingen bijna evenveel zwarte. Naast de negerslaven werden in Afrika christenslaven gehouden, er was Arabische slavenhandel en we moeten de inheemse slavenhandel in Afrika ook niet vergeten. Arabieren en Turken hebben langs de kusten van Europa, tot aan IJsland toe, raids gehouden om slaven te vangen. Er waren veel belangrijke regels in de Islamitische slavenhandel : -een nieuwe slaaf mocht nooit moslim zijn. Het is vernederend om tot slaaf gemaakt te.

Dat de Arabische wereld ook een zeer grote slavenhandel kende, is niet zo bekend. De Arabische slavenhandel was echter van een omvang die niet onderdeed voor de Europese. Bovendien moet worden bedacht dat het aantal van twaalf miljoen mensen minder dan de helft is van het totaal aantal slaven dat uit Afrika is weggevoerd. Europese handel in slaven en eindigde ruim een eeuw later. Deze handel begon echter eerder, in de zevende eeuw. Aan slaven geen gebrek toen Arabieren en Europeanen naar Afrika kwamen om goedkope werkkrachten te zoeken.

De Afrikanen zelf handelden al tijden in gevangenen die ze hadden gemaakt tijdens hun oorlogen. Afrikaanse krijgsgevangenen moesten zwaar werk doen, zoals bomen rooien en de. Binnen Afrika was er dus van oudsher al slavenhandel. De oude Grieken en Romeinen hadden slaven en ook in de Arabische landen was slavernij eeuwenlang gewoon.

Toen Arabische kooplieden vanaf de zesde eeuw het continent binnendrongen, kregen Afrikanen de kans hun gevangen vijanden te verhandelen voor waardevolle goederen. Ook in de Arabische wereld was men van oudsher vertrouwd met slavernij. De introductie van de islam rond de zevende eeuw bracht enige verbetering in het lot van de slaven maar leidde niet tot afschaffing. De Koran verbiedt mede- islamieten tot slaaf te maken, maar niet alle gelovigen hielden zich aan deze regel. Zwart Schuld: Afrikaanse en Arabische Slavenhandel.

In zijn boek “Out of America” is Keith Richburg, de zwarte baas van de buitenlandredactie van de gezaghebbende Washington Post, zo gedegouteerd over de ellendige situatie in Afrika en het miserabele leven.