Autonome republieken rusland

Volgens de internationale gemeenschap is het gebied als Autonome Republiek de Krim onderdeel van Oekraïne. Rusland noemt ze zelf overigens gewoon " republieken " (zonder " autonoom " ervoor). Russisch: области) – de standaard-provincies met een door de Russische president benoemde gouverneur en lokaal verkozen wetgevende organen. Sovjet-Unie, waarvan de meerderheid echter in Rusland is gelegen. Autonome Republieken van Rusland vertaling in het woordenboek Nederlands – Russisch op Glosbe, online woordenboek, gratis.

Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen. De gewelddadigheden stopten na ingrijpen van het Russische leger. Het gebiedsdeel waar zowel Noord-Ossetië als Ingoesjetië. De Unierepublieken waren de bouwstenen van de federale structuur van de Sovjetunie, en bevatten over het alge- Dit historisch overzicht is gebaseerd op de literatuur geciteerd in de bibliografie. De huidige Russische federatie (RSFSR) omvat 20 republieken, 6 krais (gewesten), 49 oblasten (gebieden), 2 federale steden en 10 autonome okrugs (districten). Hoewel twee belangrijke rebellerende republieken, Tatarstan en het Kaukasische Tsjetsjenië, niet waren. Het behandelt de migratie tijdens de Sovjetperiode van etnische Russen vanuit Rusland naar de voormalige Sovjetrepublieken, in het bijzonder naar Centraal- Azië.

De 89 subjecten van de federatie werden namelijk in een aantal categorieën ingedeeld: republieken, kraja (gewesten), oblasty (gebieden), steden onder federaal gezag (Moskou en Sint-Petersburg), autonome districten en autonome gebieden. In dit gecompliceerde systeem kregen de republieken meer rechten en. Zal de Krim bij Oekraïne blijven of roepen etnische Russen daar met Russische steun een eigen republiek uit? Dat laatste valt zeker niet uit te sluiten. Honderd jaar geleden werd in Zuid-Albanië de Autonome Republiek Noord-Epirus uitgeroepen.

Etnische Grieken wilden niet worden bestuurd door. In omstandigheden die nog steeds voer zijn voor hevig debat hevelde de toenmalige Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov – zelf een etnisch Oekraïener – de Krim over van de Sovjetrepubliek Rusland naar de Sovjetrepubliek Oekraïne. Heel ingrijpend was dat toen niet vanwege de ideologische verbondenheid. De Russische Socialistische Federale Sovjetrepubliek (RSFSR) was zelf een multinationale staat, die bestond uit een aantal Autonome Socialistische Sovjetrepublieken (ASSR). Een federale structuur zou de drang naar autonomie en zelfbeschikkingsrecht van niet-Russische volkeren verzoenen met de wens van een. Als eerste zijn er 21 autonome republieken. Elk republiek heeft zijn eigen wetten, regering en een eigen president. In Rusland worden de gebieden staten of republieken genoemd.

Hieronder op het kaartje zijn de autonome republieken in het groen weergeven. Naast de republieken zijn er ook 46 oblasten. Mijn vriendin is geboren in een autonome republiek van de Russische Federatie. Het was nog in de Sovjet periode en het is een republiek zonder problemen met het gezag in Moskou de afgelopen 100 jaar.

De autonome republieken lijken ondergeschikt aan het centrale gezag in Moskou. Federatie is de samenwerking van een aantal landen die (gedeeltelijk) zelfstandig zijn. De Russische Federatie is onderverdeeld in 83 deelgebieden met naast de 21 autonome republieken ook 46 provincies, 2 federale.