Basisschool met flexibele tijden

Flexibele schooltijden basisonderwijs. Pas dan is meer duidelijk over de onderwijskwaliteit op deze scholen. En wordt bekeken of ook andere scholen toestemming krijgen voor meer. Zelf de schooltijden en -dagen van je kind bepalen? Over een paar jaar is het misschien de gewoonste zaak van de wereld.

Basisschool met flexibele tijden

De Tweede Kamer praat dinsdag over de uitbreiding van een experiment met flexibele schooltijden. Vaste schooltijden en zes weken schoolvakantie. Volgens sommige schoolleiders is het hopeloos uit de tijd. Negen scholen mogen van het ministerie van Onderwijs bij wijze van experiment flexibele schooltijden hanteren. Volgens deze scholen heeft de flexibilisering de toekomst. Geen ochtendstress en zelf schoolvakanties bepalen. Charlotte (9) en Florian (7) gaan naar een school met flexibele onderwijstijden, schoolvakanties bepalen hun ouders.

Basisschool met flexibele tijden

Morgens een uurtje langer in bed blijven liggen of spontaan een dagje niet.

Het lukt ouders beter om werk en gezin te combineren als de basisschool van hun kinderen gebruikmaakt van flexibele onderwijstijden. Ook ervaren ouders dan minder stress en brengen zij meer tijd door met hun kinderen. Dat blijkt uit het eerste jaar van een proef op zeven scholen, meldt minister Marja van Bijsterveldt. Kunnen variƫren in tijd is logisch om onderwijs op maat te kunnen maken. Op wat en hoe we het onderwijs organiseren kunnen leerlingen, hun ouders en. Hier verdriedubbelde het aantal leerlingen sinds de invoering van deze werkwijze. Sterrenschool Apeldoorn kent andere schooltijden dan reguliere basisscholen. Politiek Den Haag debatteert er nog over, maar op basisschool De Ruimte in Almere Poort is het al realiteit.

De tien scholen in het primair onderwijs, die meedoen met het experiment flexibele onderwijstijden krijgen meer tijd om hun experiment verder voort te zetten. Pilot flexibele onderwijstijden loopt naar eind. De pilot flexibele onderwijstijden, waaraan twaalf basisscholen in Nederland meedoen loopt langzamerhand naar zijn eind. De pilot duurt drie jaar en aan het eind van dit schooljaar is het derde jaar voorbij. Er wordt gewerkt aan een eindmonitoring van de ervaringen en. Staatssecretaris Dekker heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het rapport.

Basisschool met flexibele tijden

Hij benadrukt dat ouders, leerlingen en leraren van de scholen positief zijn over het experiment. Dekker moet uiteindelijk beslissen of flexibele schooltijden voor alle scholen in Nederland mogelijk worden, maar het is.

De kinderen van Groen gaan ook tijdens de reguliere schoolvakanties naar school. Omdat Casa naast de flexibele tijden ook een standaard lesrooster aanbiedt, is het dan een stuk rustiger op school. Groen: ,,Dan is er meer aandacht voor mijn kinderen. Die hebben dan ook helemaal niet het idee dat het.

Betrokken ouders en docenten zijn tevreden met de proef, maar uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat flexibele lestijden enkele problemen met zich meebrengen. Zo hebben kinderen meer individuele begeleiding nodig en. De Amsterdamse basisschool Laterna Magica op IJburg doet mee aan een driejarig experiment van het ministerie van Onderwijs. De school mag de onderwijstijd flexibel gaan indelen over het schooljaar en dus zelf bepalen wanneer het vakantie is. Minister van onderwijs Marja van Bijsterveldt wil de. Velen organisaties zijn bij deze pilot betrokken geweest: OCW, inspectie van het.

Met flexibele onderwijstijden kunnen ouders zelf kiezen wanneer ze met hun kinderen op vakantie gaan. Ook is het mogelijk om de kinderen maar vier dagen per week naar school te laten gaan. Elf basisscholen in Nederland doen al enkele jaren mee aan een proef waarbij de schooltijden en vakanties flexibel zijn. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor drie weken meivakantie of een vierdaagse schoolweek.

Toch is de invoering van flexibele onderwijstijden in de praktijk minder eenvoudig dan het lijkt. Ouders van de La Res kunnen kiezen: ze houden zich aan de reguliere schoolvakanties en mogen daarnaast 8 compensatiedagen vrij inplannen. Of ze hebben vier in plaats van zes weken zomervakantie en 18.