Beelddenken en rekenen

Rekenen is vaak niet eenvoudig voor beelddenkers. Met name het automatiseren geeft problemen. Laat zoveel mogelijk verbanden zien: als je de breuken begrijpt snap je in principe ook de procenten en de kommagetallen. Als je kan vermenigvuldigen kan je ook delen. Als ze de verbanden zien kunnen ze het een plekje.

Beelddenken en rekenen

Vaak zien beelddenkers de zin van het automatiseren ook niet. Vaak wordt er door de beelddenker gekozen voor concrete methodes zoals op de vingers rekenen. Maar feit blijft dat je als beelddenker anders denkt en reageert dan niet- beelddenkers. Lees hier de blog hoe we weten dat de linker hersenhelft dominant is voor taal. Kinderen die beelddenken, kunnen op school problemen krijgen op het gebied van taal, rekenen, tekstbegrip, concentratie en werktempo. Door het vroegtijdig herkennen en erkennen van het beelddenken kunnen veel (leer)problemen voorkomen. Getalbegrip is de basis van rekenen.

Om te kunnen rekenen is getalbegrip een vereiste.

Beelddenken en rekenen

Net als bij letters worden de getallen omgedraaid en kunnen moeilijk een koppeling maken tussen getallen en hoeveelheden. Ook is het automatiseren erg lastig. Het is daarom belangrijk dat kinderen bijvoorbeeld de tafels horen, zien, voelen en beleven. Vele kinderen die aangemeld worden voor rekenen vallen uit op de gebieden meten, tijd en geld, maar vooral op het gebied van automatiseren. Aan kinderen leg ik uit dat je een som geautomatiseerd kunt krijgen, door heel vaak het zelfde weggetje lopen. Kinderen die in beelden denken leren het liefst multizintuiglijk en zijn vaak competitief ingesteld.

Ze spellen graag spelletjes en leren ongemerkt van alles over winst en verlies, maar ook inhoudelijk. Dit kun je inzetten wanneer je met rekenen wilt oefenen. Met de Jamara rekenmethode, starten we bij de basis. Uitermate geschikt voor kinderen met dyscalculie. Ook bij rekenen is de klank-tekenkoppeling vaak een probleem. Ze zullen eerst de 5 opschrijven en. Beelddenkers schrijven wat ze horen.

Taal, algoritmen bij rekenen en voorgeschreven procedures kosten veel moeite en verlopen meestal traag en vaak onnauwkeurig. Het gangbare onderwijssysteem berust op denken in woorden en begrippen en het verwerken van seriële informatie en niet op het verwerken van simultane informatie. Daarnaast kunnen beelddenkers juist in rekenen uit blinken, doordat zij het zien als puzzelen! Cijfers zijn abstract, dat maakt rekenen voor veel beelddenkers moeilijk.

Beelddenken en rekenen

Veel beelddenkers leren fonetisch (op klank). Bij 25 hoort u eerst de vijf en dan pas de twee.

Vaak schrijven beelddenkers eerst de vijf en. Hoogbegaafde kinderen die een voorkeur blijven houden voor beelddenken en niet goed naar taal kunnen schakelen, vinden zichzelf eerder dom dan slim. Is een analytische denker -Werkt vanuit onderdelen naar het geheel. Uit onderzoek blijkt dat er in iedere klas wel één of twee beelddenkers zitten. Het taai-leesproces Na twee jaar basisonderwijs volgt in de loop van het derdejaar, soms al wat eerder, het onderwijs in de elementaire, culturele vaardigheden: leren lezen, schrijven en rekenen.

De aanleg voor die vakken vertoont een grote verscheidenheid. Met praktische producten helpen we jou en je kind in het dagelijks leven bij het zelfstandig worden. Met zoveel stress was het zinloos om eindeloos te oefenen met rekenen. We zijn eerst gaan werken aan het zelfvertrouwen van Lisa en hebben haar inzicht gegeven in haar unieke manier van denken.

Bestel leermiddelen en lesmateriaal van alle educatieve uitgevers, voor school en thuis!