Beelddenken voortgezet onderwijs

Leren Leren Voortgezet Onderwijs -niet alleen voor beelddenkers. Studievaardigheden voor Voortgezet onderwijs, MBO, HBO, Universiteit lerenleren-hantekening met logo. Hoe kun je het beste en het snelste leren? Leerlingen die gemotiveerder, efficiƫnter leren behalen betere resultaten! Kenmerken van beelddenkers in het voortgezet onderwijs zijn zwakke concentratie, opdrachten niet begrijpen, jong gedrag, spellingfouten, faalangst. De zwijgzame maar creatieve leerling.

Beelddenken voortgezet onderwijs

Het relatief veel in beelden denken, is in de dagelijkse praktijk moeilijk te constateren.

Bij ouders en leerkrachten is er vaak weinig over bekend, waardoor het signaleren en herkennen van beelddenken moeilijk is. Veel beelddenkers hebben het de eerste paar jaar op het voortgezet onderwijs problemen met het leren van een nieuwe taal. Een vreemde taal leren is een kwestie van oefenen, oefenen en oefenen. Veel rijtjes leren, en losse woordjes uit de context. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs is de WISC-III wel aan te raden boven andere tests. Deze is naar mijn ervaring beter geschikt voor beelddenkers. De RAKIT-2 werkt ook voor de verbale subtests veel met plaatjes. Deze leerlingen hebben geen beeld van de hoeveelheden en de getallen.

Beelddenken voortgezet onderwijs

Ook hier worden veel cijfers omgedraaid. Met het oog op het voortgezet onderwijs. Primair visueel ingestelde leerlingen, snelle denkers, hebben het vaak zeer moeilijk met ons talige onderwijs. Hoe benut je deze gave tijdens het leren?

Vaak hebben beelddenkers moeite met het automatiseren van leerstof. Laat beelddenkers zelf oplossingen vinden voor problemen, door informatie op te zoeken en zelf actief te zijn. Immers weinig plaats voor het beelddenken meer in het voortgezet onderwijs. In de eerste jaren van het Voortgezet Onderwijs ondervinden beelddenkers problemen met het leren van de nieuwe talen. Vanaf het derde, vierde leerjaar is het onderwijs meer gericht op het verwerven van inzicht (waar beelddenkers goed in zijn) en hoeft er minder uit het hoofd geleerd te worden. De studiedag SIGNALEREN geeft inzicht in de mogelijkheden en basisregels van het Wereldspel. Het volgen van deze dag geeft recht op aanschaf van het Wereldspel met licentie. Beelddenken in het voortgezet onderwijs.

De LEREN LEREN Methode is voor alle jeugd in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. In een paar uur tijd leer je sneller en beter leren met je eigen talenten. Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit. Zeer geschikt bij dyslexie, concentratieproblemen, hoogbegaafdheid en beelddenken. De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind een enorme overgang.

Voor beelddenkende kinderen is deze overgang extra groot. Frans, Duits en Engels: drie nieuwe systemen naast elkaar.

Beelddenken voortgezet onderwijs

Engels vormt voor de meesten het grootste struikelblok. Dit artikel roept veel reacties op, maar er verandert niets in het onderwijs.

Veel waardering, maar ook veel kritiek valt haar ten deel. Kijkend naar hun bewegingen maken ze zich een beeld van de bewegingen en vergeten daarbij de omgeving (ergens tegenaan lopen). Deze pin is ontdekt door Sabrina Westhovens. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest. De leerling in het voortgezet onderwijs : De oudere beelddenker blijft emotioneel vaak wat achter bij leeftijdgenoten en kent een grote fantasie. In het schoolwerk laat hij daarbij een wisselend prestatiepatroon zien. De oudere leerling kan zaken moeilijk systematisch aanpakken, heeft moeite met ordenen van bijvoorbeeld.

Een compleet overzicht van de theorie, praktijk en historie van het beelddenken. Wat is beelddenken en welke invloed heeft dit visuele denken op ons dagelijks leven? Prima boek met achtergrondinformatie maar ook veel praktische tips voor de basisschool, voortgezet onderwijs maar ook voor volwassenen.