Beijveren betekenis

Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale.

Hieronder vind je een betekenis van het woord Beijveren Je kunt ook zelf een definitie van Beijveren toevoegen. Hij heeft zich zijn leven lang beijverd om onrecht op te heffen. De betekenis van beijveren vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van beijveren gevonden in de woordenlijst.

Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken. Er werden 3 verschillende definities van beijvert gevonden in de woordenlijst. Van hier ook beijveraar, beijvering. Met ijzel bedekt ken: mijn hoed is geheel.

Dat plan kan hij identificeren als het zich beijveren voor gelijkwaardigheid van vrouwen in het literaire en sociale leven. Dit project verheft Woolf boven het natuurrijk, maar belangrijker is de vraag waar dat plan vandaan gekomen is. Zoek een ander woord voor zich beijveren of de tegengestelde betekenis van Zich Beijveren. Qépovrxi : trachten voor zich weg te dragen. Bij deze steeds wisselende plaatsbepaling in de groep kan sibling rivalry een rol spelen, waarbij groepsleden als waren zij broers en zussen zich beijveren om. Zodanig zijn die verkeeringen, of gezelfchapperl, welker leden, door eene zuivere liefde voor het Vaderland gedree- ven, zich beijveren, om niet alleen.

Engelsen- of Hofs-gezin- den, (woorden van dezelfde kragt en betekenis ) zoo aanhoudend haar Sijitema blijft, valthouden, hoe zeer haar gedrag bij velen als. Gezamenlijk beijveren deze organisaties zich om het zelfsturingsconcept verder te ontwikkelen en te verdiepen. We troosten ons met de gedachte dat we zelf ook steeds op zoek zijn naar de ware betekenis van zelfsturing en dat er een sterk ontwikkelingsperspectiefverborgen zit in het concept. De schrijvers brengen het vakgebied op heldere wijze onder de aandacht van ( toekomstige) cliënten, collega counsellors, opleiders, de geestelijke gezondheidszorg en alle anderen die vragen hebben over het ontstaan van counselling, de werking, de betekenis en de winst daarvan voor individu en samenleving. Efeziërs 4:3 “en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren”. Pinksteren is het feest van de uitstorting van.

Sommigen hechten er een betekenis aan die het niet kan hebben. Dit is echter niet de betekenis van het woord dat we hier vinden. Het gaat hier om het toepassen van ijver bij het ter harte nemen en het beleven van iets dat waar is, ijver om de eenheid van de Geest te bewaren in de band van de vrede. Er staat niet dat we eenheid moeten maken, maar dat we ons moeten beijveren de.

We kunnen opvallend genoeg dus al bijna op basis van het vergezellende partikeltje weten wat de betekenis moet zijn: zich bekreunen om = zich bekommeren om, zich bekreunen over = zich buigen over, zich bekreunen voor = zich beijveren voor. Dat onderstreept, hoe ongebruikelijk het werkwoord. Kenmerken van zo leven is nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, door elkaar in liefde te verdragen, je te beijveren om eenheid van Geest te bewaren, door band van de vrede. Maar daar hoort ook verzet bij, haat, vijandschap, voor Paulus gevangenschap. Daarbij is eenheid blijkbaar heel belangrijk, van grote betekenis . De religieuze belasting, zakat, is een van de vijf zuilen van de islam. De andere vier zijn de geloofsbelijdenis, het religieuze gebed, het vasten en de pelgrimage naar Mekka. Ja, wie is de mens die U schade zal berokkenen indien GIJ U gaat beijveren voor het goede? Anderzijds laat het volgende vers zien dat St.

Petrus ὁ κύριος in de gebruikelijkste hoewel niet allesomvattende N. Ons uitgangspunt in deze kwestie moet zijn dat kerk en staat zich beide dienen te beijveren om de publieke betekenis van het huwelijk overeind te houden. Pastores zouden zich niet moeten laten ontmoedigen door de ontstane situatie, maar zich dienen te beijveren om de betekenis en de waarde van dit sacrament onder de aandacht te brengen van de gelovigen. Daarbij mag als uitgangspunt het volgende gelden: “Krachtens haar wezen heeft de Kerk, die immers het. SACCHARJIN ingenomen standpunt, die aan het onderzoek van den maaginhoud elke practische Waarde ont- zegt (vergelijk diens „Legons”), maar ook met de in Duitschland gangbare meeningen. Terwiji nwnnn, BOAS, LEUBE, nrnenn e.