Belgisch diploma in nederland

U kunt uw buitenlandse diploma op verschillende manieren in Nederland laten waarderen of erkennen. Diploma van Secundair Onderwijs, richting Beroepssecundair Onderwijs (BSO). Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs. Functie van het diploma : biedt toelating tot het hoger. Wil je weten wat een buitenlands diploma in Nederland waard is? Klik op de link die op jou van toepassing is om een diploma te (laten) waarderen. Informatie voor studenten uit Nederland over studeren aan de KU Leuven.

Meestal verloopt de legalisatieprocedure in drie opeenvolgende fasen: 1. Deze overheidsdienst zorgt voor inzameling en beheer van een belangrijk deel van de financi�le middelen, die nodig zijn om de Belgische staat te onderhouden. Wilt u met een buitenlands zorgdiploma in Nederland werken? Dat kan alleen als u hetzelfde niveau heeft als iemand die in Nederland het diploma krijgt. Welke procedure voor u geldt hangt af van: het land waarin u uw diploma heeft gehaald, uw nationaliteit en uw beroep.

Mijn vraag is dus, is het wel mogelijk om met een Belgische hogeschool diploma een pre-master (schakeljaar) te volgen op een Nederlandse universiteit om vervolgens een Master te kunnen doen? Ik weet niet of mijn diploma evenveel waarde heeft in Nederland als gewoon een HBO diploma. Naar informatie over het gelijkwaardigheidsattest voor niet- Belgische opleidingen. Als u een Nederlands diploma middelbaar onderwijs heeft en in België wilt gaan werken, kunt u het "Europass Certificaatsupplement" (CS) aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ( SBB). Dit is een officiële bewijs dat uw buitenlands diploma dezelfde waarde heeft als dat van een gelijkwaardig Vlaams diploma. Om dit bewijs te verkrijgen moet u een aantal stappen doorlopen. Met welk middelbaar diploma in Nederland stemt mijn (toekomstig) middelbaar diploma in België overeen (TSO Informaticabeheer), van de een hoor ik dat.

Ware het niet dat de HAVO een algemene opleiding is (als voorbereiding op een HBO beroepsopleiding doorgaans) en jouw Belgische opleiding. Hoi, Ik studeer momenteel gezondheidswetenschappen in Maastricht. Weet iemand of een diploma behaald aan de KUL, geaccepteerd wordt in Nederland ? Ik krijg hier nergens een duidelijk antwoord op. We zijn van plan om terug te keren, ik heb gezegd dat hij zijn master beter in Nl kan behalen, aangezien ik denk dat de Belgische hier niet wordt gewaardeerd. Dat is nu juist het hele idee van de diplomawaardering : geeft aan waarmee een buitenlands diploma in Nederland te vergelijken is.

Zou een gebrek aan audits er ook niet voor kunnen zorgen dat een aan een Belgische universiteit of hogeschool behaald diploma plots niet automatisch meer zou worden erkend in Nederland ? Diploma secundair onderwijs – algemeen secundair onderwijs. Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs – algemeen secundair onderwijs. Nederland worden deze studiebewijzen wettelijk gelijkgeschakeld met het niveau van bachelor. Apothekers met een buitenlands diploma laten in Nederland hun diploma erkennen bij het agentschap CIBG.

Belgisch diploma in nederland

Met een diplomawaardering heeft u een goede indicatie van de waarde van uw buitenlandse diploma in Nederland. Zo vindt u gemakkelijker een baan of een passende studie. Inburgeraars en andere buitenlandse diplomahouders, werkgevers, onderwijsinstellingen.

Ontbrekend: belgisch Hoe laat ik mijn buitenlandse diploma waarderen? Deze organisatie heeft informatie over het waarderen en erkennen van een buitenlands diploma in Nederland. Als u aan het werk wilt, kunt u ook terecht bij het UWV. De werkcoaches kunnen de diplomawaardering voor u aanvragen.