Belgisch staatsblad faillissementen

Bedrijfsinformatie opzoeken: Belgisch Staatsblad, Publicaties, Akten van ondernemingen, faillissementen en oprichtingen van bedrijven. Dat vonnis wordt gedeeltelijk gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Op die manier is dus anoniem na te gaan of een welbepaald faillissement afgesloten is. Hoe vind je zoiets nu terug in het staatsblad ? Van (bijna) elk faillissement verschijnt een uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Alle uittreksels van faillissementen, maar ook gewone statutenwijzigingen die verschijnen in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad, kunnen door rechtspersonen geconsulteerd worden via de website van de FOD Justitie. De meest actuele database met faillissementen, surseances en schuldsaneringen. Type document : BERICHT, BEROEPSVERENIGINGEN, BESCHIKKING, BESLUIT, DECREET, FINANCIEWET, KONINKLIJK BESLUIT, MINISTERIEEL BESLUIT, OMZENDBRIEF, CIRCULAIRE, ORDONNANTIE. Deze teksten zijn enkel toegankelijk, in tekst- en beeldformaat, via de publicatie Belgisch Staatsblad die U ook vindt op deze website. De publicatiereferenties van de faillissementen en de gerechtelijke akkoorden worden eveneens binnen een redelijke termijn opgenomen in de huidige referentiedatabank. Die aanpassingen worden bij een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Over falingen en faillissementen in België.

Inclusief een overzicht van wie met een faillissement kampt (recente lijst). ILSE VAN DE MIEROP Deze bepaling vereist geen commentaar.

Belgisch staatsblad faillissementen

Voor faillissementen geopend vóór de inwerkingtreding. Dankzij deze handige tool kan u gratis akten of publicaties van vennootschappen (oprichtingen, ontslagen, benoemingen, wijzigingen maatschappelijke zetel…) op een éénvoudige manier opzoeken.

Zoek op ondernemingsnummer of naam van de onderneming waarvan u de publicaties uit het Staatsblad wil opvragen. Beschrijving: Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde Rechtbank van koophandel Gent, afdeling. Bestuur van het Belgisch Staatsblad . Om het bovenstaande te kunnen, dient U te beschikken over de Adobe Acrobat Reader, vermits de beeldversie van het Belgisch Staatsblad in pdf-formaat is. Om de verschillende berichten en wettelijke bekendmakingen (o.a. faillissementen ) te consulteren, moet U via het opzoekscherm werken. Om uw opzoeking te verrichten, vult u. Als u niets meer gehoord heeft van de curator, loont het de moeite nogmaals de publicaties te raadplegen op de website van het Belgisch Staatsblad. Schaalvergroting zet door zonder golf van overnames. Tevens bevinden zich op de griffie van de rechtbank van koophandel (Dienst Faillissementen ) twee registers die steeds door iedere belanghebbende kunnen.

De Koning kon volgens het tweede lid van artikel 83 van de wet op de faillissementen de procedure instellen strekkende tot consignatie van later opgedoken activa vaststellen, alsmede de bestemming van deze activa bij nieuw opgedoken activa bepalen. Op vraag van de schuldeisers, de procureur des Konings of op eigen initiatief van de handelaar, verklaart de Rechtbank van Koophandel het faillissement en publiceert het vonnis in het Belgisch Staatsblad. Deze laatste is in principe aangesteld om de activa (goederen) van de handel te. Recente verandering op de faillissementenwet. Enkel naar aanleiding van faillissementen en dreigende faillissementen werden door dit Ministerie een aantal initiatieven genomen. De oprichting van "Shipin- vest" en ook "Midship" zijn hier voorbeelden.

Belgisch staatsblad faillissementen

De zogenaamde nationale sektoren betroffen de steenkoolmijnen.

Recent uitgesproken faillissementen vindt u terug onder de rubriek voorstelling bij de actua. De griffie van de rechtbank van koophandel is belast met het bezorgen van het afschrift of de kopie van de vonnissen, het registreren van de neerlegging van de schuldvorderingen in het kader van de faillissementen, het op rol zetten van de zaken en het innen van de kosten van de. Aan Bakatelier Narjis te Beveren-Waas (Oost-Vlaanderen) is door de rechtbank in Gent opschorting toegekend. De ( hoofd)activiteit van Bakatelier Narjis is vervaardiging van voedingsmiddelen. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar. Bronnen: Databanken RSZ, KBO, Belgisch Staatsblad.

Belangrijk is dat zowel voor de eerder bestaande faillissementen als voor.