Betekenis chemie tussen mensen

Wat gebeurd er in een mens als er een chemie ontstaat hoe uit zich dat? Heeft het altijd met sexualiteit te maken ,of kan chemie ook ontstaan tussen twee mensen zonder sexualiteit? Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. De verrukking van magnetische aantrekkingskracht tussen mensen vindt plaats als er een perfecte afstand is tussen twee mensen. Maar zijn de fysieke en innerlijke kenmerken het enige? Wanneer twee mensen elkaar tegen het lijf lopen en die aantrekkingskracht gelijk geactiveerd wordt is er soms meer aan de hand er ontstaat chemie tussen deze twee mensen.

Betekenis chemie tussen mensen

Aantrekkingskracht tussen mensen is rationeel niet te verklaren. Welke factoren spelen mee om te bep.

Ik ga me aangetrokken voelen tot jou! Maar hoe komt het dat je je aangetrokken voelt tot de een en niet tot de ander? En gaat het dan om uiterlijk of innerlijk? Uit de praktijk blijkt dat je je tot bepaalde mensen aangetrokken voelt. Deze pagina gaat over de chemie van de liefde. De laatste jaren zijn er aanwijzingen dat ook mensen feromonen uitscheiden, veel dieren gebruiken deze stofjes om onbewust aan elkaar door te geven dat. Er is een bepaalde spanning tussen jullie. Je wilt graag bij iemand zijn, maar je voelt je niet helemaal op je gemak.

Je bent je heel erg bewust van zijn aanwezigheid en je wilt graag dat hij je leuk vindt en daar word je wat onzeker van. Met andere woorden er is een soort positieve spanning tussen jullie. Als je meer zou weten over hoe aantrekkingskracht tussen man en vrouw ontstaat, dan zou dat je minstens een aantal onaangename verrassingen kunnen schelen. Mannen die op deze manier in het leven staan en die te veel en te vaak rekening houden met anderen, zullen door veel mensen inderdaad heel aardig. Mensen die oog houden voor elkaars grenzen en verlangens en die respecteren geven elkaar een veilig en vertrouwd gevoel.

Een klik gedijt in wederzijds vertrouwen. Pas wanneer je allebei het gevoel hebt dat je veilig en vertrouwd in elkaars buurt kunt zijn dan kun je de grenzen tussen jullie laten. Op de middelbare school maken de meeste voor het eerst kennis met chemie bij het vak scheikunde. Best interessant, maar misschien heb jij meer oog voor een klasgenoot of de lera(a)r(es). Wanneer we het hebben over chemie tussen twee mensen bedoelen we de aantrekkingskracht. Maar het omgekeerde geldt voor chemie tussen mensen : als je er niet bij zet dat het slechte chemie is betekent het dat mensen heel goed met elkaar overweg kunnen.

Als scheikundige zou ik willen dat ik de negatieve bijbetekenis van chemie in het nieuws zou kunnen veranderen. Door deze resonantie kan er een heel sterke energie ontstaan tussen twee mensen. Kenmerken Mensen die zielsliefde hebben ervaren noemen het meest de volgende kenmerken: – Je voelt je samen volledig één en compleet – Een magnetische aantrekkingskracht tussen elkaar – Een gevoel alsof je elkaar altijd al gekend. Wat precies de vonk doet overslaan tussen twee mensen is lastig te beantwoorden.

Betekenis chemie tussen mensen

Deze chemie wordt aangedreven door biologische, toevallige en aangeleerde triggers. Alles in het universum lijkt even zijn vaste plek en betekenis te hebben.

Dat die eerste, magische klik een invloed heeft op hoe mensen later hun relatie ervaren, blijkt ook uit het verhaal van Jan en Sophie. Er was meteen een natuurlijke chemie. Als je kijkt naar de onderzoeken op dit vlak wordt één ding duidelijk. Mannen en vrouwen zijn vrijwel nooit origineel. Geloof dus niet in sprookjes als: “Dat aantrekkelijkheid vanzelf gaat als je de ware tegenkomt. Deze vergelijking berust op het volgende. Twee (of meer) mensen komen met elkaar in aanraking, zoals in de chemie twee (of meer) stoffen samengevoegd worden.

Is de fysieke aantrekkingskracht tussen jou en hem weg of ben je gewoon benieuwd hoe aantrekkingskracht tussen man en vrouw werkt? Wanneer het antwoord op een vraag ingewikkeld is, proberen mensen deze zo simpel mogelijk te beantwoorden.