Betekenis overtollig

Op zoek naar de betekenis of vertaling van een woord? Kijk nu gratis in het online Van Dale-woordenboek. Je hebt gezocht op het woord: overtollig. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?

Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste.

Betekenis overtollig

Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de. Wat nie nodig is nie, of wat te veel is. Oor die herkoms van die tweede lid van die oorspr.

Dit kan óf verband hou met tal, tel, soos die Mnl. De betekenis van overtollig vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van overtollig gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken. Liposuctie is het operatief laten verwijderen van overtollig vet. Hier vind u de betekenis, verklaring, definitie en synoniem voor de term Overtollig.

Dit is het Complete Synoniemen Woordenboek. De auteur beperkt zich tot het schrijven van een vijftal licht tot zwaar absurdistische Nederlandse. Nui in desen Tyd, NU onber dese dagen des N. Dit tracht zyn Eerwaerde te staven, met aen te toonen, dat het woord Menschen, in de voorbeelden, waer van men zich in dezen bedient, niet zo gantsch overtollig is, als dezulken wel oordeelen, maer altoos ene min of meer bepalende betekenis heeft, welke hier niet te pas gebragt kan worden. Dit tracht zyn lierwaerde te ftaven, met aen te too- nen, dat het woord Menfcben, in de voorbeelden, waer van men zich in dezen bedient, niet zo gantsch overtollig is, als dezulken wel oordeelen, maer altoos ene min of meer bepalende betekenis heeft, welke hier niet te pas ge- bragt kan worden. Translation and Meaning of overtollig, Definition of overtollig in Almaany Online Dictionary of English-Dutch.

Ongerymt, nutteloos, en overtollig foude het derhalven gedaen fyn geweest de betwiste woorden in het Tractaet te hebben gefet, indien defelven niets anders kwamen te. De kundige KREEs in zyne aanmerkingen over het N. Keynes hechtte echter weinig praktische betekenis aan dit verschijnsel. Voorts verloor de natuurlijke lozing, waarbij het water alleen bij voldoende lage zeestanden naar buiten Rijnland wordt afgevoerd, steeds meer van haar betekenis. Beteekent dit het vernielen van kerken en kloosters? Ja, de Albanisten waren boos genoeg den armen kerel, die den brief bragt, uit haat en wrevel te laten ophangen, en daarom was deze waarschuwing niet overtollig. Zin (2h) is een voorbeeld van het omschrijvende (perifrastische) doen (Gronings doun) Het wordt omschrijvend genoemd omdat het weinig bijdraagt aan de betekenis : de zin zonder doun drukt ongeveer hetzelfde uit.

Wél is het zo dat er altijd sprake is van een handeling en meestal van een gewoontehandeling: vergelijk. De vormen met -tull- en –tell- vertonen umlaut van. Ook kan de vraag worden gesteld of waardevol vastgoed nu niet wordt vervreemd om een bepaalde opbrengst te genereren, terwijl cultureel en monumentaal vastgoed ook een historische betekenis kan hebben en in overheidshanden zou moeten blijven. Krijgen we straks geen spijt omdat we vastgoed in.

Een onregelmatig afvloeiingsregime vertoont grote debietschommelingen : lage debietwaarden in droge perioden (periodiek droogvallen van bovenloop door laag brondebiet) en hoge debietwaarden in natte perioden ( overtollig water snel afgevoerd naar zee).

Betekenis overtollig

In het Nederlands is daar geen goed woord voor, maar je zou het kunnen omschrijven. Redundant betekend in de IT: "Als de een uitvalt, neemt de ander het direct over, zonder downtime.