Bijscholing thuisverpleegkundigen

Wat zijn de voorwaarden om die financiële vergoeding te krijgen? In de loop van het jaar waarvoor u de vergoeding voor de bijscholing aanvraagt, moet u de financiële vergoeding voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de dossiers (telematicapremie) krijgen. UZ Leuven voorziet een aparte permanente vorming “Intensieve Verpleging en Spoedgevallenzorg”. Financiële vergoeding voor bijscholing van verpleegkundigen. Vraag de vergoeding aan via de webtoepassing “Online aanvragen van RIZIV- vergoedingen” toegankelijk via MyRiziv (het online beheer van identificatie (en financiële) gegevens). Wanneer vraagt u de financiële vergoeding aan?

Als zelfstandige in de thuisverpleging dien je steeds op de hoogte te blijven van de nieuwste technieken. Om jaar na jaar professionele zorg te kunnen verlenen, zijn ook professionele opleidingen nodig. Bijscholing in verpleegkunde vormt een belangrijke sleutel bij het leveren van optimale dienstverlening aan de patiënt. Mederi, het grootste netwerk van zelfstandige praktijken thuisverpleging in België, heeft een aanbod afgestemd op uw vraag. Nurse Academy – Praktijkgerichte bijscholing voor verpleegkundigen over ziektebeelden, behandelingen, klinisch redeneren en comorbiditeit. Het tijdschrift met leermodules staat bol van de praktijkvoorbeelden en direct toepasbare achtergrondinformatie uit de zorg. Zo sta je stevig in je schoenen als het erop aan komt en.

U vraagt deze premie zelf aan met het document dat we u bezorgen.

Bijscholing thuisverpleegkundigen

Op dit moment wordt bij herregistratie in het BIG-register alleen gekeken naar werkervaring van verpleegkundigen. Door ook bij- en nascholing verplicht te maken voor herregistratie, voldoen ze aan de opdracht van de overheid om zelf zorg te dragen voor hun kwaliteit. Organisator: Az Sint-Jan, Brugge Programma. Verpleegkundigen in de oncologie: hou jezelf up-to-date! Wat in het Engels heet Continuing Medical Education, afgekort tot CME, heeft zijn verpleegkundig equivalent: Continuing Nursing Edu- cation.

In het Nederlands wordt dit permanente verpleegkundige educatie of PVE. Het Engelse woord education heeft een ruimere betekenis dan de Nederlandse woorden bijscholing of. Onze dienst beschikt over verschillende gespecialiseerde verpleegkundigen (wondzorg, psychiatrie, diabetes…). Enkele van onze thuisverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in wondzorg, palliatieve zorg, psychiatrische zorg, incontinentie- en stomazorg en diabeteseducatie.

Onze thuisverpleegkundigen volgen geregeld bijscholing. Indien nodig komen zij bij je langs. Wij verenigingen zelfstandig verpleegkundigen in de regio Leuven. We verdedigen de belangen van onze leden en garanderen de kwaliteit van hun diensten door permanente vorming. Een vakopleiding massagetherapeut volgen als bijscholing ? We zien in de praktijk dat reguliere geneeskunde en complementaire behandelwijzen, zoals massages, elkaar steeds vaker ontmoeten. Vooral voor verpleegkundigen kan een massageopleiding een belangrijke meerwaarde zijn bij het. Mits goede informatie kan heel wat van dit leed worden voorkomen. VBZV) een reeks bijscholingen met sprekers van het RIZIV ( DGEC).

Omdat dit een interessant onderwerp is voor een bijscholing, hebben wij gevraagd deze. In de derde plaats kan de rol van de verpleegkundigen in het onderzoek naar complementaire zorg worden versterkt door bijscholing over onderzoek. Er zijn cursussen voor researchverpleegkundigen, gericht op het leren uitvoeren van onderzoek en het helpen lezen en begrijpen van wetenschappelijke artikelen.