Bijscholing verpleegkunde 2017

Doelgroep : Alle verpleegkundigen ongeacht hun werkveld, hetzij ziekenhuis, thuiszorg, onderwijsinstelling, WZC of rusthuis. Het waren geslaagde dagen met boeiende sprekers en mooie. Het Diabetessymposium is een jaarlijkse organisatie van de werkgroep diabetesverpleegkundigen van het NVKVV. Het NVKVV feliciteert van harte Marleen De Pover.

Wenst u samen met het NVKVV een vorming of congres te organiseren voor verpleegkundigen ?

Bijscholing verpleegkunde 2017

We schenken telkens bijzondere aandacht aan de attestering van deze vorming. Het Centum voor Nascholing en Posthogeschool-vorming organiseert in samenwerking met het Vesaliusinstituut verschillende opleidingen en bijscholingen. Goede hoofdverpleegkundigen verhogen de motivatie, de betrokkenheid, de prestaties en de productiviteit van hun team. Bijscholing voor zorgverleners in combinatie met studie BelRAI.

Elk wondforum zal beginnen met een uitgebreide uiteenzetting van ongeveer een uur omtrent een specifiek onderwerp. Dit wordt aangevuld met interactieve casuïstiek. Schrijf nu in voor ( een) bepaalde module(s).

Bijscholing verpleegkunde 2017

Ziehier ons aanbod voor levenslang leren van de opleidingen verpleegkunde en vroedkunde van Thomas More. We bieden op onze 3 campussen (Lier, Mechelen en Turnhout) een grote waaier aan vervolgopleidingen en navormingen aan.

Hieronder vinden we korte opleidingen, vormingsdagen, en symposia, maar ook. Selectie: Alle zorgorganisaties 23 opleidingen. Opleidingstype: Academy (open opleiding). Basisopleiding voor het functiecomplement hoofdverpleegkundige ( 24 uur). Alle andere studenten zoals kinesisten, maatschappelijk assistenten maar ook administratieve profielen zoals boekhouders vinden hier informatie als voorbereiding op de stage. Zij nemen wel best contact op met de concrete dienst waar zij stage willen lopen om te bekijken of er een kwalitatieve. Ontdek ons aanbod voor bijscholingen en vormingen in verpleegkunde. Van een cursus palliatieve vorming tot geriatische seminaries in of met Ic Dien in Roeselare.

Symposium Immunoterapie bij kanker – MET DEELNAME AAN PLENAIRE SESSIES -. Nurse Academy – Praktijkgerichte bijscholing voor verpleegkundigen over ziektebeelden, behandelingen, klinisch redeneren en comorbiditeit. Het tijdschrift met leermodules staat bol van de praktijkvoorbeelden en direct toepasbare achtergrondinformatie uit de zorg. Zo sta je stevig in je schoenen als het erop aan komt en. Klinisch redeneren voor verpleegkundig specialisten. Een pasgeborene geboren vanaf 34 weken zwangerschap op de verloskunde afdeling. Verpleegkundig minisymposium – Wat als het met conventionele mechanische ventilatie niet lukt? De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Persbericht enquete werkdruk en werklast bij verpleegkundigen.

Het EFS College COVAB is een instelling voor het verpleegkundig beroepsonderwijs in Suriname, welke ernaar streeft haar studenten volledig toe te rusten om hun. De Federale Neutrale Beroepsvereniging Verpleegkunde (vroegere NNBVV) is een pluralistische, federale en nederlandstalige beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en zorgkundigen. Je kan vanaf vandaag deelnemen aan de nieuwe online bijscholing op onze website. Naast onze opleiding tot Master of Science in de Verpleegkunde en de Vroedkunde bieden we ook een uitgebreid programma van kwalitatief hoogstaande navormingen, workshops en bijscholingen aan.

Zorgpunt zorgt voor de bestellingen van Mederi-leden met hetzelfde engagement waarmee zelfstandige thuisverpleegkundigen hun pati├źnten verzorgen. Interview met Mieke Vanseuningen (GMV Thuisverpleging) en Dominique Blanckaert (Zorgpunt). Projectmatig werken met bijzondere aandacht voor participatie. Spirituele pijn in palliatieve situaties. Naast de verbindende rol die je als verpleegkundige hebt, leer je bij.

Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is.