Bijscholing verpleegkundigen

Op deze pagina: Wat zijn de voorwaarden om die financiële vergoeding te krijgen? Welke opleidingen ( bijscholingen ). Nurse Academy – Praktijkgerichte bijscholing voor verpleegkundigen over ziektebeelden, behandelingen, klinisch redeneren en comorbiditeit. Het tijdschrift met leermodules staat bol van de praktijkvoorbeelden en direct toepasbare achtergrondinformatie uit de zorg. Zo sta je stevig in je schoenen als het erop aan komt en. Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg. Door het volgen van bijscholing in verpleegkunde kunnen patiënten rekenen op vakkennis en de beste diensten. Bekijk snel de mogelijkheden bij Cario. Doelgroep : Alle verpleegkundigen ongeacht hun werkveld, hetzij ziekenhuis, thuiszorg, onderwijsinstelling, WZC of rusthuis.

Instituut, Plaats, Type opleidingen. Centrum voor Nascholing en Posthogeschoolvorming, Brugge. Zorginstellingen geven verpleegkundigen en verzorgenden niet genoeg tijd en budget om hun deskundigheid op peil te houden.

Bijscholing verpleegkundigen

Dat blijkt uit een onderzoek onder V&VN-leden.

Op dit moment wordt bij herregistratie in het BIG-register alleen gekeken naar werkervaring van verpleegkundigen. Door ook bij- en nascholing verplicht te maken voor herregistratie, voldoen ze aan de opdracht van de overheid om zelf zorg te dragen voor hun kwaliteit. Op zoek naar een bijscholing voor jou of voor je team? Of ben jij zelf op zoek naar een specifiek deel kennis? Verpleegkundige Bijscholing op Maat. Het team van KdG is steeds bereid om hun expertise met jullie te. VOVB heeft als doel de bijscholing en de vorming te organiseren ten behoeve van hulpverleners en zorgverleners in de gezondheids- en welzijnssector. Toch verwacht uw werkgever dat u bijblijft en uw vakkennis up-to-date houdt.

Ook de maatschappij verwacht dit van u. Maar het valt niet mee om voor alle aspecten op uw vakgebied bijscholing te volgen. E-learning voor verpleegkundigen en verzorgenden. Op een PC (online) bij- en nascholing volgen is de oplossing! Wat in het Engels heet Continuing Medical Education, afgekort tot CME, heeft zijn verpleegkundig equivalent: Continuing Nursing Edu- cation. In het Nederlands wordt dit permanente verpleegkundige educatie of PVE.

Bijscholing verpleegkundigen

Het Engelse woord education heeft een ruimere betekenis dan de Nederlandse woorden bijscholing of.

Opleiding en nascholing in Nederland In de basisopleidingen tot arts en verpleegkundige wordt betrekkelijk weinig aandacht besteed aan vaccinologie. Artsen Maatschappij en Gezondheid werkzaam in de jeugdgezondheidszorg moeten voor hun herregistratie een bepaald aantal uren bijscholing volgen die. Echte professionals doen aan bij- en nascholing. Verder is het altijd mogelijk om maatwerk trajecten te ontwikkelen voor. Albeda Zorgcontract wil verpleegkundigen graag ondersteunen bij hun individuele professionalisering, door middel van het aanbieden van een breed assortiment aan opleidingen en bijscholingen. Het uitgangspunt van alle scholingen is: praktijkgericht! Om dit waar te maken, worden de lessen verzorgd door. Op de afdeling zelf is het hoofd van de afdeling of de teamleider verantwoordelijk voor het voorlichtingsbeleid.

Zij coördineert activiteiten op het gebied van voorlichting, zoals afspraken en overleg met andere disciplines, bijscholing van verpleegkundigen . Maar houden verpleegkundigen ook hun vakliteratuur bij? De meningen lopen hierover nogal uiteen. Wel blijkt dat een stimulerende werkomgeving van groot belang is voor het lezen van vakliteratuur. Een afdeling waar aandacht is voor bijscholing, cursussen en veranderingen op de werkplek, blijkt verpleegkundigen te.