Bijscholingen verpleegkunde geriatrie

Als beroepsorganisatie willen we jou op de hoogte houden van wat de plannen zijn van onze beleidsmakers, welke voorstellen er uit de sector komen, wat recent werd beslist, … Op deze pagina brengen we alle nuttige info voor verpleegkundigen in de geriatrie samen. De Federale Neutrale Beroepsvereniging Verpleegkunde (vroegere NNBVV) is een pluralistische, federale en nederlandstalige beroepsorganisatie. BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID GERIATRIE. VOVB heeft als doel de bijscholing en de vorming te organiseren ten behoeve van hulpverleners en zorgverleners in de gezondheids- en welzijnssector. Welkom bij V&VN Geriatrie Verpleegkunde, voor en door zorgprofessionals in de geriatrie.

Bijscholingen verpleegkunde geriatrie

Ergo Coach Academie: tilcoachmeerdere dagen aantal.

VUmc, Geriatrie verpleegkundige, De opleiding is gericht op het verkrijgen van competenties binnen diverse beroepssituaties teneinde hoog complexe gespecialiseerde zorg te kunnen verlenen aan geriatrische pati nten. Als geriatrisch revalidatie verpleegkundige kunt u het verschil maken. De geriatrische revalidatie patiënt kenmerkt zich door multimorbiditeit. De bevolking veroudert, de vraag naar gespecialiseerde geriatrisch verpleegkundigen stijgt: het postgraduaat Geriatrie focust op innovatie binnen dit segment van de zorgverlening. Je kiest voor de volledige opleiding of voor één of meerdere modeles of themadagen. Ontdek ons aanbod voor bijscholingen en vormingen in verpleegkunde. Na de bijscholing met 5 lesmomenten ontvang je als deelnemer een getuigschrift. Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met De Mantel.

Bekijk de kalender voor de volgende editie. De erkenning van een titel of bekwaamheid als verpleegkundige is van onbepaalde duur. U hoeft dus geen aanvraag tot verlenging of bewijsstukken in te. Ouderen zullen in de toekomst steeds meer het beeld van de zorg bepalen. Ben jij als hbo- verpleegkundige betrokken bij de zorg voor oudere patiënten en wil je je verder verdiepen? Dan is de post-hbo cursus Gerontologie en Geriatrie voor wijkverpleegkundigen – en verpleegkundigen intramuraal iets voor jou! Deskundigheidsbevordering en bijscholing op het gebied van de geriatrische verpleegkunde is voor veel ziekenhuizen ook een middel om de zorg voor ouderen in het ziekenhuis te verbeteren. Steeds meer (algemene, academische en psychiatrische) ziekenhuizen beschikken over de mogelijkheid een geriatrisch arts te.

De lijst van bijzondere beroepsbekwaamheden voor de houders van het diploma of de titel van gegradueerd verpleger, voor de bachelors in de verpleegkunde, voor de houders van het diploma van verpleegkunde en voor de houders van het brevet of de titel van verpleger: ▫. Zij is verpleegkundig specialist geriatrie in een groot perifeer ziekenhuis. Voor alle veneuze infuustechnologieën werken we samen met gespecialiseerde verpleegkundigen die alle. In welke optie hebt u uw diploma van gegradueerde behaald? Zij hebben in een ziekenhuis een consult-functie voor verpleegkundigen en kunnen de kwaliteit van zorg voor ouderen in het ziekenhuis ondersteunen.

Bijscholingen verpleegkunde geriatrie

Het komt erop neer dat de verpleegkundigen die in een woonzorgcentrum werken, enkel in aanmerking komen voor de premie indien zij houder zijn van een bijzondere beroepstitel of beroepsbekwaamheid in de geriatrie. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om houder te zijn van een bijzondere beroepstitel of. Op de bijscholingen werd ook stilgestaan bij het inzicht in het werk van de verschillende disciplines. Het inzicht in het werk van de andere zorgverleners kan tot meer interacties leiden.

Er is het concrete voorstel om enkele verpleegkundigen en verzorgenden een extra ADL taak toe te kennen.