Bijzondere bijstand fiets

De gemeente kan een bijdrage verstrekken in de indirecte schoolkosten van kinderen voor bijvoorbeeld een schoolkamp, schooltas, fiets of leermiddelen. Lees wanneer u recht heeft op bijzondere bijstand op Rijksoverheid. Je kan bijzondere bijstand aanvragen voor woninginrichting, voor sporten, voor tandartskosten, ik vraag me af waar de grens ligt, ik hoor dat sommige mensen een fiets. Als u een laag inkomen heeft, kan het ook voorkomen dat u extra kosten moet maken. Als u deze kosten niet zelf kunt betalen en er zijn geen andere voorzieningen waar u gebruik van kunt.

U bent inwoner van de gemeente Tilburg. Uw vermogen -bijvoorbeeld auto of spaargeld- is niet hoger dan 6. Of extra hoge kosten bij ziekte die uw zorgverzekering niet betaalt. Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand.

Dit betekent dat het gaat om kosten die niet iedereen maakt. Door omstandigheden heeft u de kosten wel. Wanneer u door bijzondere omstandigheden hoge kosten maakt en deze niet zelf kunt betalen omdat u een laag inkomen heeft, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De kosten moeten echt belangrijk zijn.

Stroomopwaarts regelt de bijzondere bijstand namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. U kunt dan bijzondere bijstand aanvragen als u een bijstandsuitkering, laag inkomen of weinig vermogen heeft. U hoort binnen 8 weken of u bijzondere bijstand krijgt. Kosten die NIET worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Op het moment dat u kosten moet maken die u door een bijzondere situatie niet kunt betalen, is er soms bijzondere bijstand mogelijk. Omdat geen mens hetzelfde is, houdt de gemeente zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke omstandigheden.

Wat voor u geldt, gaat niet automatisch. De term zegt het al een beetje: bijzondere bijstand is er voor bijzondere kosten. Dat zijn kosten die u niet uit uw eigen inkomen kunt betalen. En om meteen maar een misverstand uit de wereld te helpen, de bijzondere bijstand is er niet alleen voor de cliƫnten van Sociale Zaken.

Ook mensen met een inkomen uit werk of. Als u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken die u zelf niet kunt betalen, kunt u misschien individuele bijzondere bijstand krijgen. Alle mogelijkheden in het overzicht vallen onder de regeling bijzondere bijstand. Stichting Leergeld betaalt bijvoorbeeld de ouderbijdrage, een schoolreisje, fietsregeling (voortgezet onderwijs) en de (gedeeltelijke) reiskosten voor een.

U hebt misschien recht op een vergoeding van de eigen bijdrage rechtsbijstand. Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? En moet u bijzondere kosten maken die u zelf niet kunt betalen?

Bijzondere bijstand fiets

Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Het gaat om kosten waarvoor u geen beroep kunt doen op een andere voorziening, zoals rechtsbijstand en sommige medische kosten. Bijvoorbeeld voor een dieet, maaltijdvoorziening of alarmering? En kunt u daarnaast geen beroep doen op uw sociaal netwerk, andere regelingen of het eigen vermogen?

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? U vraagt bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente.