Bijzondere bijstand groningen 2017

En moet u opeens kosten maken die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Kosten die u zelf al betaald hebt vergoeden. U hebt een laag inkomen en uw moet opeens kosten maken die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt. Stadjerspas, kapotte apparaten, belasting, bijstandsuitkering, zorgverzekering voor minima etc. Gaan uw kinderen naar de kinderopvang?

Bijzondere bijstand groningen 2017

Een uitkering aanvragen of hulp nodig bij het vinden van werk in de stad Groningen ? U vindt de informatie op de website van de gemeente Groningen. De reiskostenvergoeding binnen de provincies Groningen en Drenthe is € 0,25 per kilometer, ongeacht de vorm van vervoer.

Als u geen bijstandsuitkering ontvangt gebruikt u het algemene aanvraagformulier bijzondere bijstand. Dit formulier is verkrijgbaar bij de balie van het Werkplein of te downloaden via de webpagina. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN . Heeft u een laag inkomen en komt u voor bijzondere kosten te staan? Het moet dan wel gaan om noodzakelijke kosten zoals:.

Bijzondere bijstand groningen 2017

Hulpverleningsdienst) of bij het Universitair Centrum. Als u meer kosten hebt dan u kunt betalen, dan kunt u in sommige gevallen bijzondere bijstand krijgen. De gemeente kan u ondersteunen bij kosten van een bril of koelkast. Bekijk of u recht heeft op bijzondere bijstand. Hebt u zelf schulden gemaakt, kan dat een reden zijn om geen bijzondere bijstand te krijgen. U had anders zelf misschien kunnen reserveren voor die kosten. Aanvragen – wat heeft u nodig en hoe werkt het? Op deze pagina vindt u de uitkeringsbedragen.

Gemeente Groningen behandelt uw aanvraag bijzondere bijstand. Dit is omdat de bedragen worden aangepast aan de inflatie en het wettelijke minimuminkomen. Hieronder vindt u de nieuwe bijstandsbedragen. Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. Beschermingsbewind en bijzondere bijstand.

Iedere gemeente in Nederland ondersteunt inwoners met een laag inkomen om noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Zo zijn er tegemoetkomingen in de ziektekosten, schoolkosten en de kosten die je maakt bij een echtscheiding. Er zijn zelfs vergoedingen voor de kosten van een bril, babyuitzet.

Bijzondere bijstand groningen 2017

Voortaan worden digitale bijstandsaanvragen via werk.

In alle WIJ-teams kunnen mensen nu terecht om bijzondere bijstand aan te vragen en bereiden we samen met hen de aanvraag voor levensonderhoud voor. SP-wethouder verruimt mogelijkheden bijzondere bijstand. Daarmee wordt voor meer mensen de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand verruimd. Desondanks kinderopvangtoeslag en studiefinanciering bleek deze niet toereikend om te kunnen voldoen aan de resterende eigen bijdrage van ruim 400 euro per maand. Daarom vroeg zij bijzondere bijstand aan bij de gemeente Groningen. Maar volgens de gemeente zou zij niet tot de doelgroep van. Voor deze kosten is een lening bij een kredietbank niet mogelijk en bijzondere bijstand wordt dan meestal niet verstrekt. Een jongere verblijft momenteel in jeugdinrichting Het Poortje in Groningen maar gaat op korte termijn zelfstandig wonen.

Op de website van de gemeente Groningen staat aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Daar is ook te lezen hoe de bijzondere bijstand kan worden aangevraagd. Voor vragen of informatie over bijzondere bijstand kan contact worden opgenomen met de gemeente Groningen. Dat kan op werkdagen door te bellen.