Bijzondere bijstand inrichtingskosten hoeveel

De gemeente kan u ondersteunen bij kosten van een bril of koelkast. Bekijk of u recht heeft op bijzondere bijstand. Lees wanneer u recht heeft op bijzondere bijstand op Rijksoverheid. De hoogte van de bedragen voor leenbijstand voor verhuis- en inrichtingskosten per type huishouden zijn weergegeven in navolgende tabel.

Uit het duurzame karakter van deze gebruiksgoederen vloeit voort dat bijstand in de vorm van een lening of borgtocht de. Hoe veel geld krijg ik bij bijzondere bijstand – geplaatst in UWV WW ZW WIA WAO uitkeringen: ik wil weten hoe veel geld ik krijg bij een verhuizing.

Bijzondere bijstand inrichtingskosten hoeveel

Iedere gemeente in Nederland ondersteunt inwoners met een laag inkomen om noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Zo zijn er tegemoetkomingen in de ziektekosten, schoolkosten en de kosten die je maakt bij een echtscheiding. Er zijn zelfs vergoedingen voor de kosten van een bril, babyuitzet. Een nieuw bed of koelkast betaalt u meestal zelf. Ontvangt u langer dan 5 jaar bijstand en krijgt u individuele inkomenstoeslag? Dan moet u verplicht de helft van deze toeslag reserveren voor de aanschaf van.

Hoeveel bijzondere bijstand u ontvangt hangt af van:. Normaal kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen voor verhuis- of inrichtingskosten. U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor sommige kosten die u maakt, bijvoorbeeld voor een babyuitzet, reiskosten, woonkosten of verhuiskosten.

Bijzondere bijstand inrichtingskosten hoeveel

Als uw inkomen hoger is dan bijstandsniveau, dan wordt een draagkrachtberekening gemaakt. Daaruit blijkt of u een eigen bijdrage moet betalen en hoeveel. De volgende inkomsten tellen niet mee met de draagkrachtberekening: kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, studietoelage. Bij elke aanvraag bekijkt de inkomensconsulent van de gemeente of u aan de voorwaarden voldoet. Een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt gewoonlijk alleen toegekend op het moment dat u de kosten moet maken.

Als u bijstand aanvraagt voor kosten die u al hebt moeten maken, dan bent u te laat. Op het moment dat u kosten moet maken die u door een bijzondere situatie niet kunt betalen, is er soms bijzondere bijstand mogelijk. Omdat geen mens hetzelfde is, houdt de gemeente zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Wat voor u geldt, gaat niet automatisch. Moet u verhuizen (bijvoorbeeld om medische redenen) en heeft u verhuiskosten? Of heeft u andere extra en noodzakelijke kosten?

Met een laag inkomen (rond bijstandsniveau ). Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Dus ook mensen met een minimumloon of. De inkomsten die we niet meetellen in de. En kunt u daarnaast geen beroep doen op uw sociaal netwerk, andere regelingen of het eigen vermogen? Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen?

U vraagt bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt.

Bijzondere bijstand inrichtingskosten hoeveel

Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. U kunt dan bijzondere bijstand aanvragen als u een bijstandsuitkering, laag inkomen of weinig vermogen heeft. Ook voor kosten die niet in de vaste rubrieken vallen is het mogelijk bijzondere bijstand aan te vragen. Noodzakelijke inrichtingskosten voor een urgentiewoning. Soms kunt u (een deel van) de kosten die u maakt terug krijgen.

Bij bijzondere bijstand kunt u denken aan een vergoeding van de kosten van bijvoorbeeld: een bril. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand. Het is niet mogelijk om bijzondere bijstand op basis van een herinneringsfactuur aan te vragen. Er zijn veel kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen, maar u moet wel rekening houden met de volgende voorwaarden:.

Aan leenbijstand voor duurzame gebruiksgoederen of verhuis- en inrichtingskosten wordt een prestatieafspraak gekoppeld, waarmee de cliƫnt voor kwijtschelding in aanmerking kan.