Bijzondere bijstand tandartskosten rotterdam

Als u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken die u niet kunt betalen, dan kunt u soms een vergoeding aanvragen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor sommige kosten die u maakt, bijvoorbeeld voor een babyuitzet, reiskosten, woonkosten of verhuiskosten. Participatiewet kan worden verstrekt en daartoe beleidsregels wenst vast te stellen;. Kunt u medische kosten niet betalen en vergoedt de zorgverzekeraar deze niet? De kosten moeten dan: Bijzonder zijn.

Bijzondere bijstand tandartskosten rotterdam

Dat betekent dat de kosten geen normale dagelijkse kosten zijn. Ook voor tandartskosten kunnen deze noodfondsen worden aangeschreven, de mogelijkheden hiertoe staan in dit artikel centraal. Stroomopwaarts regelt de bijzondere bijstand namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Dan kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen. Voor vergoeding van medische kosten, zoals een bril, gehoorapparaat of tandartskosten, moet u een beroep doen op uw zorgverzekering. Hiervoor krijgt u geen bijzondere bijstand, ook als de zorgverzekering niet alle kosten vergoedt. In te vullen door de gemeente teamcode e- mailadres (team) naam medewerker telefoonnummer.

Bijzondere bijstand tandartskosten rotterdam

Rotterdam staat hoog op de lijst van steden met een flink percentage armoede, bijstandsafhankelijkheid en problematische schulden.

Deze sociale problemen zijn onlosmakelijk met. Ik heb mijn vergoeding voor de tandarts, bij Agis, al " opgebruikt" voor dit jaar, en moet nu de tandartskosten zelf betalen. Ik zit in de bijstand, en heb geen geld meer. De bijzondere bijstand, vergoed geen tandartskosten. Het maximum jaarbedrag bijzondere bijstand voor tandartskosten is genoemd in het Handboek.

Verhuiskosten en ( her-)inrichtingskosten. Voor de kosten van een verhuizing kan bijzondere bijstand worden. Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor kosten van kleding en schoenen en tandartskosten. Tevens heeft appellante bijzondere bijstand aangevraagd voor tandartskosten. Is uw inkomen maximaal 110% van het bijstandsniveau ? Rotterdam het aanvullend pakket samengesteld. Kraamzorg in het ziekenhuis in bijzondere gevallen (met medische noodzaak)2.

Bijzondere bijstand mogen aanvragen (onder meer tandartskosten ). Kijk voordat u bijzondere bijstand aanvraagt of uw zorgverzekeraar uw bijzondere kosten vergoedt. De speciale uitgebreide collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen geeft vaak meer en hogere vergoedingen.

Bijzondere bijstand tandartskosten rotterdam

U hoeft dan geen bijzondere bijstand meer aan te vragen. In de aanvullende verzekering zijn ook de medische kosten die in de bijzondere bijstand zijn opgenomen, meeverzekerd.

Ilende tandartsverzekering hebben recht op een gemeentelijke bijdrage van € 3,30 per maand, omdat wij het belangrijk vinden dat minima ook goed tegen tandartskosten zijn verzekerd. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten. Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Gemeenten bepalen zelf aan wie en voor welke kosten zij bijzondere bijstand verlenen. Utrecht vergoedt tandartskosten, Amsterdam niet. Pieter Blom (26) heeft al maanden vreselijke tandpijn.

Blom is dakloos, heeft geen werk en leeft van een bijstandsuitkering.