Brok cursus inschrijven

The eBROK is also available in English. Dit leidt naar een studieadvies op maat, waardoor u gericht kunt studeren. Hierin wordt de theorie aan de hand van vier casussen aangeboden: een. Voor studenten en promovendi geldt de e- BROK cursus (mits tevens met goed gevolg het examen is afgelegd) voor 1,5 EC (ECTS) punten. VUmc, Certificaat BROK – cursus, De METc wijst onderzoekers erop dat conform landelijke afspraken klinisch onderzoekers verplicht zijn de Basiscursus regelgeving en organisatie van klinisch onderzoek.

Brok cursus inschrijven

Voor praktische informatie ( zoals data waarop de cursus plaatsvindt en inschrijving ) kunt u contact opnemen met:. VUmc, Hercertificering cursus BROK voor onderzoekers, De BROK certificatie is vier jaar geldig Na het behalen van het BROK certificaat zal de onderzoeker na vier jaar de her certificering cursus BROK moeten volgen om vermeld te blijven in het BROK register van de NFU.

A: Registreren: het aanmaken van een account in het portaal NFU BROK Academie. Je volgt de cursus thuis, in de trein of tijdens de nachtdienst. B: Inschrijven landelijke eBROK cursus. De kosten voor deelname aan deze vierdaagse cursus bedragen € 950,- per cursist, inclusief examen.

Na inschrijving ontvangt u een factuur die voorafgaand aan de cursus betaald dient te worden.

Brok cursus inschrijven

Voor de BROK cursus kunnen maximaal 30 cursisten worden toegelaten. Klinisch onderzoekers die al een BROK -certificaat hebben en zijn opgenomen in het NFU – BROK register. De cursus voldoet aan de inhoudelijke eisen opgesteld door de NFU BROK Academie. De kwaliteit van klinisch geneesmiddelenonderzoek wordt gewaarborgd door goede opleiding van de onderzoekers, mede doordat de Nederlandse wetgever hoge eisen stelt aan onderzoekers. Onder andere zijn er de BROK – cursus en de opleiding tot geregistreerd klinisch farmacoloog. Landelijk is daarom afgesproken dat alle klinisch onderzoekers verbonden aan een universitair medisch centrum (UMC)de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinische onderzoekers ( BROK ) dienen te volgen en het bijbehorende certificaat dienen te behalen. Van alle klinisch onderzoekers wordt verwacht, dat zij een geldig BROK certificaat hebben.

Een BROK certificaat is slechts 4 jaar geldig. Deze cursus is voor onderzoekers, die 4 jaar geleden hun BROK certificaat hebben gehaald. In deze cursus vindt een korte herhaling plaats van de relevante wetgeving. Ook van de deelnemers aan de cursus Wet- en Regelgeving wetenschappelijk onderzoek voor senior onderzoekers, welke geen BROK examen. Cursusinschrijving geopend, nog niet bekend. Voor lopende studies wordt het certificaat opgevraagd bij de jaarlijkse voortgangsrapportage. Clinical investigators have to satisfy.

Knowledge of (research) in STEM education from an international e.

Brok cursus inschrijven

Ability to collaborate in international perspective and to contribute to the international body of. U kunt zich registreren en inschrijven voor onderstaande scholing. De registratie en inschrijfprocedure duurt een paar minuten. Indien de getoonde data u niet schikken of indien geen cursussen beschikbaar zijn, kunt u zich inschrijven op de wachtrij. U krijgt dan bericht van ons zodra er.

Verleng jouw registratie in het GCP-WMO en BROK register via de online herregistratie cursussen van GCP Central. Uitgangspunt voor deze deze e-learning is, dat de cursist de basiskennis van voeding voor hond en kat beheerst. In deze e-learning zullen specifiek de volgende onderwerpen aan bod komen: 1) Vers vlees of brok, filosofie, de argumenten pro en contra, onderbouwd met wetenschappelijke bewijzen en praktische.