Bron van een afbeelding vermelden

Achter de titel zet je nog tussen blokhaken dat het om een foto of illustratie gaat. Wanneer naar een afbeelding uit een internetbron wordt verwezen geldt dit als een citaat, dus auteur(s) en jaartal moeten worden genoemd. Het antwoord was: wanneer je het strict volgens de APA richtlijnen zou doen, zou je inderdaad onder de figuur alle afbeeldingen apart moeten vermelden. Verdere bronvermelding is dan niet nodig, je kunt eventueel de psycholoog nog apart. In teksten komt het vaak voor dat er voor een stuk een afbeelding, figuur of tabel ter ondersteuning wordt gebruikt.

Bron van een afbeelding vermelden

In veel gevallen is een visuele ondersteuning belangrijk. Zoals uit meerdere onderzoeken al is gebleken is dat mensen iets sneller onthouden. Wie teksten schrijft, is bekend met het vermelden van geraadpleegde bronnen. Bestonden deze vroeger grotendeels uit boeken, tijdschriften en krantenknipsels, tegenwoordig halen we veel informatie van het internet. De vraag is echter hoe je hiernaar moet verwijzen. De lezer van de tekst kan in de bronnenlijst alle gegevens terugvinden die nodig zijn om de bron eventueel zelf te raadplegen. Methoden:Permissie vragen om een foto te gebruikenHet vermelden van een foto in APA-stijlHet citeren van een foto in MLA-stijlHet citeren van een foto in.

Als je een volledige citatie onder de foto plaatst, dan is het niet noodzakelijk om deze ook nog volledig in de Bronvermelding te plaatsen, aan het eind van de.

Bron van een afbeelding vermelden

Neem je een figuur over uit een andere bron (al dan niet aangepast), dan moet je deze bron drie keer vermelden : 1. Bij elke foto of afbeelding moet je de bron vermelden. Zie voor praktische tips hierover onder bij c. Ik plaats de presentatie op Blackboard. Veel bloggers bieden zelf al aan om de bron bij de foto te vermelden. Bij het verspreiden van de presentatie.

Maar het is dus geen vrijbrief voor gebruik. Ook kan de blogger jou zelfs verplichten de bron (officieel trouwens naam van de maker plus bron ) bij de afbeelding te vermelden. Makers hebben namelijk dit recht op grond van de. Het gaat om een foto die ik heb nagetekend. Ik gebruik alleen de nagetekende versie, de originele dus niet.

In je literatuurlijst vermeld je vervolgens de gehele referentie. De stijl die je hanteert, hangt af van het type bron die je raadpleegt! Komt je plaatje uit een gedrukt boek. Maar alleen omdat je een afbeelding gratis van een website kan kopiëren of downloaden betekent niet dat je andermans werk in uw dia te nemen zonder de juiste bronvermelding.

Steeds staat NAAST de foto in een rode kader de juiste bronvermelding. U kan deze gewoon kopiëren en gebruiken. De bronvermelding wordt tevens nog een keer herhaald in de e-mail die u krijgt waar de foto bij toegevoegd werd. Het gebruik van content zonder juiste bronvermelding keuren wij onder geen enkele omstandigheid goed. Wanneer content wordt weergegeven, is bronvermelding verplicht. Verzoeken om uitzonderingen worden niet beantwoord of toegekend. Als bij de afbeeldingen externe gegevensproviders worden aangehaald, is de.

Bronvermelding of citatie is het aangeven van de oorsprong van informatie en van verwerkte teksten, afbeeldingen en beeldfragmenten, die zijn gebruikt voor het creëren van een gepubliceerd werk. Bronvermelding zijn met name van belang voor: wetenschappelijke, en semi-wetenschappelijke of populair. Binnen Stenden wordt het citeren, parafraseren en annoteren zonder bronvermelding aangemerkt als plagiaat wanneer. De titel van de figuur komt onder de afbeelding met de bronvermelding aan het eind. Je kunt een volledige titelbeschijving van de bronpublicatie als bijschrift opnemen onder de foto, maar je kunt ook een beknopte verwijzing geven en de volledige titelbeschrijving opnemen in een literatuurlijst.

Je hoeft de herkomst dan niet te vermelden onder de afbeeldingen zelf.