Bronvermelding afbeelding word

Bronvermelding blijft verplicht, om aan te geven dat de afbeelding is. Volgens de APA-stijl verwijs je naar een foto, afbeelding of illustratie op dezelfde manier als je ook voor een internetbron zou doen. Microsoft Word heeft de functionaliteit om bronnen te beheren. Dit artikel legt stap voor stap uit hoe deze functionaliteit werkt. Een-lijst-met-bronvermeldingen-maken-DDD126AE-52. Bewerk in het vak Geselecteerde tekst de lange bronvermelding zoals u deze wilt weergeven in de lijst met bronvermeldingen. Opmerking : Als u de tekst wilt opmaken, klikt u. In teksten komt het vaak voor dat er voor een stuk een afbeelding, figuur of tabel ter ondersteuning wordt gebruikt.

In veel gevallen is een visuele ondersteuning belangrijk. Zoals uit meerdere onderzoeken al is gebleken is dat mensen iets sneller onthouden wanneer ze er een beeld bij hebben. Dus: traceerbaar, controleerbaar en recht doen aan de maker! Een juiste bronvermelding bij overgenomen afbeeldingen is dus altijd een vereiste, zowel direct. Je verwijst in de tekst eerst de naam van de auteur(s) en daaropvolgend het jaartal, gescheiden door een komma en dit zet je tussen haakjes. Zijn er meer auteurs en vermeld je de bron voor het eerst in je tekst? Vermeld dan alle namen van de auteurs. Als je dezelfde bron met meerdere auteurs.

In deze les leren we: – Een bijschrift aan een afbeelding toevoegen – Een bijschrift automatisch. Alle bronvermeldingen in de tekst zijn terug te vinden in de bronnenlijst – persoonlijke communicatie uitgezonderd – en alle titels in de bronnenlijst zijn terug te vinden in. Zowel de schrijfwijze 2e druk, 2de druk, eventueel geschreven in superscript (standaardfunctie in Word ) zijn toegestaan, wees hier wel consequent in. In deze blogpost bespreek ik het referentieformat van enkele van de meest gebruikte online bronnen: afbeeldingen, YouTube fimpjes, social media en.

Wanneer je een bericht op social media citeert, is het gebruikelijk om de bronvermelding tussen haakjes te zetten als “persoonlijke communicatie”. BRONVERMELDING VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE APA. Deze beknopte handleiding over de referentiestijl van de American Psychological Association (APA) is bedoeld voor studenten van Tilburg University. De handleiding is gebaseerd op de zesde editie (2e druk) van de Publication Manual of the American. Een bronvermelding bestaat uit twee onderdelen te weten de verwijzing in de tekst, en de bronvermelding (literatuurlijst) op de laatste pagina van je rapport na de. Het is dan verstandig om op een eerste of laatste pagina de volgende tekst op te nemen: “Indien er bij een afbeelding geen bron vermeld is, is er sprake van. Met de volgende stappen kun je eenvoudig de bron van je afbeelding terugvinden: 1. Wil je de bronvermelding opmaken volgens de regels van de kunst?

Deze tool maakt het onnodig om de referentieregels van verschillende soorten bronnen te kennen. Word geeft automatisch een aanzet tot de correcte bronvermelding de juiste velden (auteursnaam, titel, datum) zijn ingevuld. De plaats in de tekst waar de bronvermelding staat kan aan het begin van een hoofdstuk, halverwege een zin of aan. Voor de duidelijkheid, je geeft Word alle gegevens die beschikbaar zijn van je bron en dan zet Word automatisch een bronvermelding in de tekst.

Hier worden onderwerpen behandeld als het maken van een voorblad en het kiezen van een thema. Uiteraard gebruik je afbeeldingen in een werkstuk of verslag. Moet een standaard illustratie van Office Word die je invoegt ook met APA- bronvermelding gerefereerd worden? Omdat jij de afbeelding niet uit een tijdschrift haalt, maar gewoon uit word, wordt het een beetje lastig hoe je ernaar moet refereren. Standaardillustraties word zou dan schuingedrukt moeten.

Binnen Stenden wordt het citeren, parafraseren en annoteren zonder bronvermelding aangemerkt als plagiaat wanneer de 5. Net als de automatische inhoudsopgave in Word, is het ook mogelijk de figuren en tabellen lijst automatisch te genereren.