Bronvermelding kunstwerk

Achter elkaar vermeld je de titel van het kunstwerk, de maker van het kunstwerk en het jaartal waarin het kunstwerk is gemaakt. Daar kan je nog meer bij vermelden, zoals de aard van het kunstwerk ("schilderij", "beeldhouwwerk", etcetera), het gebruikte materiaal ("olieverf op doek", "brons", etcetera), de afmetingen van het. Eindelijk, het verslag is klaar, alle bronvermeldingen kloppen en omdat het oog ook wat wil zet je een mooie foto op de voorkant. Moet je naar een afbeelding op de omslag. Kunstwerken is één van de vele onderwerpen die ik op dit weblog nog wil behandelen.

Bronvermelding kunstwerk

Op het Amerikaanse weblog van de APA. Als ik een foto van een website op de titelpagina van mijn scriptie plaats, mag dat? Hoe zit het dan qua bronvermelding ? De APA-stijl werd ontwikkeld door de American Psychological Association (APA).

De regels zijn vastgelegd in The Publication Manual of the American Psychological Association. Op deze pagina vind je een beknopt overzicht van de basisregels. De APA-regels Een korte introductie bronvermelding op basis van de regels van American Psychological Association. De haptische benadering van bijvoorbeeld een gebouw of een kunstwerk resulteert in een veel intensere ervaring dan het zuivere kijken.

Bronvermelding kunstwerk

Er zijn vele manieren om literatuur te noteren. Welke manier je kiest, is eigenlijk nog niet eens zo belangrijk. In de bronvermelding schrijf je alle woorden (zowel de woorden uit journal-namen als van uitgeverijen) met hoofdletter. In grote archieven zijn de verschillende onuitgegeven bronnen in fondsen ondergebracht.

De officiële benaming van het fonds volgt na een komma. Bij kleinere archieven is er soms geen onderverdeling in fondsen. In dat geval komt na de officiële naam van het archiefdepot, het volgnummer. Deze informatie staat dan in de noten onderaan de pagina (voetnoten) of aan het eind van de gehele tekst ( eindnoten). Beschouwing van een kunstwerk van eerste kunstenaar aan de hand van een gerichte vraagstelling. Vergelijking tussen de twee kunstwerken. Maar hoe zit met bovenstaande foto, die ik zelf heb gemaakt? Of als ik de maker ben van een kunstwerk ? In beide gevallen geldt: het is eigen werk, hier is geen bronvermelding nodig.

Er mag altijd in het bijschrift onder de afbeelding vermeld worden dat de auteur van de tekst ook de fotograaf is of. De database RKDimages biedt ruimte om toeschrijvingen, datering en de herkomstgeschiedenis van een kunstwerk met bronvermelding te kunnen vastleggen. Overzichten van de verzamelingen en een steeds groeiende hoeveelheid. Mag ik alles op internet zomaar gebruiken?

Hoe veel mag ik citeren uit andermans werk? Geef een bondig beschrijving van je eerste reactie op het kunstwerk. Wanneer is iets een parodie van andermans werk? Geef een lijst van relevante kunstwerken, zowel kopieën als varianten, of andere gelijkende composities en geef weer hoe de diverse werken zich onderling. Geef ook eventuele andersoortige bewijzen, inclusief bronvermelding.

Op grond van het citaatrecht mag een relevant deel van een werk van iemand anders worden overgenomen – met bronvermelding. Dit mag bijvoorbeeld voor een aankondiging, bespreking, kritiek of beoordeling. Hoewel de meeste citaten uitsluitend tekst bevatten, is het ook toegestaan om te citeren uit een visueel werk . Uitleg: Maak je een bronvermelding van een kunstwerk dat je zelf ergens gezien hebt, bijvoorbeeld in een museum of galerie, vermeld de gegevens dan zoals hierboven maar laat informatie over de publicatie weg. Uitleg: Graphic novels (stripboeken) gemaakt door één persoon beschrijf je als boeken.

Per kunstwerk wordt informatie gegeven over de naam, afmeting en verblijfplaats, de tijd en plaats van ontstaan en over de maker en diens plek in de kunstgeschiedenis.