Burgeroorlog europa islam

Al ruim een decennium beweer ik dat de jihadistische dreiging niet te vergelijken valt met de terreur van de IRA of andere groepen. Het gaat hier om een religieuze ideologie die onder het. Groepen en individuen door heel Nederland rollen bijkans over elkaar heen in hun pogingen elkaar te overtuigen van hun goedheid, hun scherpzinnigheid, hun gevoel voor ethiek, en natuurlijk van hun waarheid. Waar sommigen zich bedienen van al dan niet wetenschappelijk of historisch. De verovering van Europa door de islam is weldra een feit.

Burgeroorlog europa islam

De massale immigratie in West- Europa onder de vlag van de islam gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog.

Europa kan de opmars van de islam afremmen of stoppen door de immigratiewetten te veranderen. Het erge is, dat het waarschijnlijk een burgeroorlog zal zijn. Niet alleen in Nederland maar door heel Europa heen. De massa-immigratie gaat voor hele grote spanningen zorgen waardoor autochtone Europeanen tegenover vooral islamitische migranten en gutmenschen komt te staan.

Ebru Umar: “Het is een wonder dat die burgeroorlog nog niet is uitgebroken. Ondanks dat terroristen hun best doen. Zij zien in dat er een demografische ramp plaatsvindt.

Burgeroorlog europa islam

Zij beseffen dat Europa in twee of drie decennia zal worden geregeerd door de islam. Winston Churchill zei tegen Neville Chamberlain: “U had de keuze tussen oorlog en oneer.

U hebt voor oneer gekozen, u zult oorlog krijgen”. Wat in vorige eeuwen door een leger van soldaten niet gelukt is, dreigt nu te plaats te vinden door een leger van moslimmigranten: de verovering van Europa door en voor de islam. Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden. Als niet snel tegemoet wordt gekomen aan de zorgen van de gewone man en het probleem van de islam bij de naam wordt genoemd en bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te ontstaan. Ook Zweden gaat gebukt onder moslimterreur (Klik hier voor dit artikel). De terreur in Europa is niet zozeer een uitdrukking van de oorlog tussen het westen en de islam ”, verklaarde de Franse islamgeleerde Gilles Kepel op een D. Een stem op Wilders was volgens hem een stem op burgeroorlog.

In Engeland sloegen de stoppen door bij een Brit – je kunt het hem niet eens kwalijk nemen. Waarschijnlijk wilde hij gewoon een buurthuis. Of een einde aan de waanzin die islamitische. Dat de radicale moslims de huidige staten van Europa willen wegvagen en in plaats daarvan een Islamitisch Kalifaat willen oprichten, is eveneens. Het is dus zeker niet uitgesloten dat Eichelburg deze keer gelijk krijgt, en er inderdaad een islamitische terreuroorlog tegen ons zal losbarsten, of dat nu al. Als wij bijvoorbeeld Duitsland de jihad- oorlog verklaren, dan dreigen wij de Duitse staat.

Als de Duitse staat weigert daar de islam te verspreiden, dan geven wij hen de keus: of moslim worden, of de belasting betalen om zich aan het islamitische (Sharia)recht te onderwerpen. Daaruit bleek dat Calvar ook gesproken had over een mogelijke burgeroorlog in Frankrijk mochten er nog veel aanslagen komen.

Burgeroorlog europa islam

John Crombez) en tolerantie ten aanzien van de islam in het algemeen een rechtse tegenstroom initieert, lijkt normaal. Dit alles zal leiden tot opstanden onder de autochtone bevolking, tot spanningen en vechtpartijen (uitmondend in burgeroorlogen ) tussen aan de ene.

De Russische Burgeroorlog, de Spaanse Burgeroorlog, de spanningen in Italië en Duitsland en eigenlijk overal in Europa waren slechts uitingen en opflakkeringen van die ene burgeroorlog tussen. Het zou dan gaan om een gewelddadig conflict tussen de autochtone Europese bevolking en islamitische allochtonen. Het islamitische idee van vrede, waarin de hele wereld moslim moet worden, is feitelijk een bevel om oorlog te voeren. Daarom was het onvermijdelijk dat het. Met andere woorden: het 10 landen tellende Rijk van het Beest ontstaat niet in Europa, maar in het Midden Oosten. Als lidstaten noemde Anderson met name.

Een islamitische heilsoldaat vecht innerlijk én uiterlijk, het zijn twee kanten van dezelfde medaille die jihad heet. Middels terreur, zelfmoordacties en martelaarschap staat het westen voor aap met zijn moderne precisie technieken en zgn. Het visioen van Nostradamus kan mogelijk. Frankrijks zeven miljoen moslims, "wiens radicaal-fundamentalistische geloofsleer de overwegend islamitische sociale woningbouwwijken aan de rand van steden als Parijs, Nice en Lyon domineert. Hun predikanten roepen op tot een burgeroorlog . Zijn we op weg naar een burgeroorlog te beginnen bij Frankrijk? Als we de praktische wereldsituatie op dit moment bekijken, is het niet zo moeilijk te constateren dat er een burgeroorlog zal uitbreken in Europa, te beginnen in Frankrijk. De jihadisten willen een burgeroorlog veroorzaken.

Je kunt proberen voedingsbodems weg te nemen, je kunt aan een inheemse islam werken, je kunt orde op zaken stellen en in Europa deugdelijke opleidingen voor.