Cel lezen excel

Een paar weken geleden kreeg ik via de website ginfo. Ik begon aan mijn geheugen te twijfelen, want ik (her) kende de functie niet. Lezen is een restant uit een ver verleden, toen VBA nog niet geïmplementeerd was. LEZEN (typenummer, celbereik ), waarbij: Typenummer is een getal dat specificeert welke celinformatie je wilt opvragen.

Celverwijzing is de cel waarover je de celinformatie wilt opvragen. Helaas kan de formule niet rechtstreeks in een cel worden ingevoerd, maar moet er. Rijnummer uit een cel lezen – Helpmij. Nu wil ik in cel B1 die waarde 10 uit cel A5 krijgen. Dit wil ik niet bereiken door =A5, maar door =A(waarde uit cel A1). Dus dat rijnummer 5 wil ik uit cel A1 lezen. Ik hoop dat het duidelijk is en dat. Middels de standaard formules van Excel is het inderdaad niet mogelijk de celkleur te achterhalen, toch bestaat er een achterpoortje om de kleur van een cel uit te lezen zonder gebruik te maken van VBA.

Daarvoor dienen we gebruik te maken van een XLM, of anders verwoord, een Excel4Macro.

Cel lezen excel

Ik heb de formule in gebruik om in een werkblad een voorwaardelijke opmaak te geven wanneer een cel een formule bevat. Als je geen Excel XP hebt, dan NOOIT een cel met deze formule naar aan ander werkblad kopieren, anders crasht. De cel of de grafiek die u wilt wijzigen is beveiligd en heeft het kenmerk Alleen- lezen. Als u een beveiligde cel of grafiek wilt. Door de waarde van de cel te lezen met een formule. Beide mogelijkheden worden uitgebreid beschreven door The Finch.

LEZEN kan de getoonde waarde van een cel worden opgevraagd. Hiervoor is de onderstaande naam gebruikt: Naam: GetalInCel Verwijst naar: = CEL. Soms ben je het overzicht van een Excel bestand helemaal kwijt, dan kan het handig zijn om formules weer te geven in Excel. Andere bezoekers lezen nu: Realtime.

Formul aRlCl Met deze regel wordt de inhoud uit een cel opgehaald. De celinhoud, de formule, wordt opgehaald met FormulaRlCl. Spring naar Een groep cellen laten voorlezen – Tip : U kunt een specifiek celbereik selecteren dat u wilt laten voorlezen of u kunt op Cellen uitspreken Bijschrift 4 klikken zonder cellen te selecteren. In het laatste geval wordt de selectie automatisch uitgebreid met de aangrenzende cellen die waarden. Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel -werkblad. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien. U kunt gegevens die zijn afgekapt in cellen herstellen door automatische tekstterugloop in te stellen, de uitlijning te wijzigen, de tekengrootte te verkleinen zodat.

Cel lezen excel

Een nieuwe regel in de cel beginnen.

Oh wat is het toch vervelend als u een Excel -werkblad heeft gevuld met tekst, maar de helft niet kan lezen omdat de cel te smal is. U kunt dat in alle versies van Excel oplossen door te dubbelklikken op de kolomgrens van de cel waar de onleesbare tekst in staat. Dat is het lijntje tussen de cel en die ernaast. Je kan deze tekst in principe volledig weergeven in de formulebalk (F(x)), maar echt overzichtelijk is dat niet. Je bent zowat verplicht om het tekstvak groter te maken om de tekst gemakkelijker te kunnen lezen. Maar deze werkwijze heeft enkele nadelen: 1. Selecteert u een cel in een beveiligd werkblad en probeert u er iets in te typen, dan wordt een venster met een waarschuwing geopend. De cel of grafiek die u wtft wilzigen B beveifcgd en dus aleen- lezen.

Je zoekt een naam in de lijst en wilt in een oogopslag de cel waarin die naam staat ingekleurd zien met. De formule moet je als volgt lezen : Test of cel B2 een inhoud heeft die door Excel als tekst wordt herkend. Als dit het geval is plaats je in cel C2 de waarde 0. Hoewel Excel vooral bedoeld is voor de invoer van enkele gegevens in een cel, kan het handig zijn om daar meerdere regels in kwijt te kunnen. Bijvoorbeeld als je er meerdere losse woorden in wilt zetten.

Als je op enter drukt, worden de huidige gegevens in die cel gewoon opgeslagen, maar met een.