Cellen samenvoegen excel

Losse cellen zijn in Excel samen te voegen tot één. Handig voor titels die over meerdere kolommen moeten doorlopen. Voeg twee of meer cellen samen om een nieuwe, grotere cel te maken. Wanneer u twee of meer aangrenzende horizontale of verticale cellen samenvoegt, worden de cellen in één grotere cel die meerdere kolommen of rijen breed is. In Excel kunt u de tekst van twee of meer cellen, of die van kolommen en rijen, combineren of samenvoegen in één cel.

Cellen samenvoegen excel

Als u veel rijen met gegevens hebt waarvan u tekst wilt combineren, kunt u de gecombineerde tekst beginnen te typen in een aangrenzende kolom en de rest wordt dan voor u ingevuld.

SAMENVOEGEN in Excel worden twee of meer teksttekenreeksen samengevoegd tot één tekenreeks. Voeg cellen samen in één grotere, afzonderlijke cel. Cellen samenvoegen is een snelle manier om labels te maken voor de gegevens. Dit wordt bij de laatste stap uitgelegd. Met de volgende formule worden de gegevens van de cellen A1, B1 en C1 gecombineerd. Typ deze formule in een andere kolom, bijvoorbeeld kolom D1: =A1&B1&C1.

Cellen samenvoegen excel

Met het spreadsheet-programma Excel in Microsoft Office kun je groepen cellen of afzonderlijke cellen maken en wijzigen. Je kunt cellen combineren, ook bekend als samenvoegen, om gegevens te combineren of het.

Stel, je heb in Excel een mooi overzichtje gemaakt van – wij noemen maar eens wat – de winnaars van de Elstedentocht (Afbeelding 1). Wij vertellen je vandaag hoe je daar een mooie kop boven krijgt door cellen samen te voegen. Rij toevoegen om ruimte voor de kop. U kunt aangrenzende cellen selecteren en ze dan samenvoegen tot één cel. Andersom kunt u ook een grote cel die gemaakt is door enkele cellen samen te voegen, weer in individuele cellen opsplitsen. Wanneer u cellen kopieert naar een doelbereik dat samengevoegde cellen bevat, wordt de.

Dan is het altijd handig om Excel achter de hand te hebben om bedragen op te tellen etc. Het komt in Excel nogal eens voor, dat de inhoud van verschillende cellen moet worden samengevoegd. Word je helemaal gek van omvangrijke spreadsheets waarbij namen en gegevens die bij elkaar horen in verschillende velden staan? Wil je een formulier maken dat automatisch kan worden gevuld met data uit je. Alle vertalingen voor de Excel -functie TEKST. Een veel gebruikte functie in Excel is TEKST.

SAMENVOEGEN () waarbij tekst uit verschillende cellen samengevoegd worden in 1 cel. De naam voor deze functie is gewijzigd in TEKST. SAMENV() (Engels: CONCAT()), maar de werking is exact hetzelfde gebleven. Deze functie voegt de tekst samen zonder.

Ik heb een ledenlijst gekregen waar de inschrijfnummers gespiltst zijn in 2 kolommen. De eerste kolom bevat een jaartal (is nu dus 06). In de tweede kolom staat het lidnummer (bijv. 001). De cellen in Excel zijn zo bewerkt dat de weergave die cijfers ook zo laat zien. Tekst in verschillende cellen samenvoegen. Excel maakt het je mogelijk tekst in verschillende cellen samen te voegen. Dat is vooral handig bij koppen die over meerdere regels lopen.

Ik zou getallen uit opeenvolgende kolommen willen samenvoegen tot een string met die getallen erin door komma geschieden. Excel, maar blijkbaar niets om getallen samen te combineren tot 1 string. Het ampersand teken koppelt celinhoud aan elkaar. U kunt de inhoud in aangrenzende cellen samenvoegen tot één cel of samengevoegde cellen splitsen om er afzonderlijke cellen van te maken.