Cellen splitsen word

U kunt bijvoorbeeld meerdere cellen samenvoegen tot een tabelkop die meerdere kolommen breed is. Klik op het tabblad Indeling in de. Als de cellen tekst bevatten, verschijnt de inhoud van elke cel in de samengevoegde cel. Opmerking : Als u samengevoegde cellen wilt opsplitsen, selecteert u de cel. Vervolgens klikt u in het menu Tabel op Cellen splitsen.

U kunt tabelcellen alleen diagonaal opsplitsen als u aan een.

Cellen splitsen word

Een cel die u splitst, wordt in twee gelijke delen verdeeld: horizontaal (in rijen) of verticaal (in kolommen). De twee nieuwe cellen hebben precies dezelfde kleur of afbeelding als achtergrond. Als de oorspronkelijke cel tekst bevatte, blijft deze staan in de bovenste of meest linkse cel. Om afzonderlijke cellen te splitsen . U kunt de inhoud in aangrenzende cellen samenvoegen tot één cel of samengevoegde cellen splitsen om er afzonderlijke cellen van te maken.

Dat lukt op zich wel, maar daarna is de arcering in de eerste cel volledig, maar in de tweede en derde cel niet. In die laatste twee cellen krijg ik een witte strook onderin de. Dat de tabel in het midden onderbroken wordt. Met split cells lukt het me niet, dan maakt hij extra cellen in de tabel aan. Als je het splitsen verticaal, het scheidt van boven naar beneden, het creëren van een extra kolom in de cel. Splitsen van een cel splitst het diagonaal van de ene hoek naar de andere.

Hoewel er is geen optie om cellen diagonaal gescheiden op het tabblad Opmaak in Word of PowerPoint, kunt u gebruik maken van. In tegenstelling tot die om tabellen te maken en afzonderlijk bewerken in een spreadsheet software- applicatie, nu kunnen gebruikers complexe tabellen en spreads te creëren. Hoe kan ik een tabel opdelen in twee aparte tabellen? Je kan een tabel splitsen door in de tabel te gaan staan, Hulpmiddelen voor tabellen te selecteren, en dan Samenvoegen, Tabel splitsen. Of: selecteer de lege rij waar de tabel moet gesplitst worden, Hulpmiddelen voor. Word wil weten op welke manier hij moet splitsen, horizontaal of verticaal. Geef op wat het resultaat moet worden.

Als je in Word een tabel hebt gemaakt die uit meerdere rijen bestaat, kan het gebeuren dat Word een rijen splitst en een gedeelte op de volgende pagina zet. Als je de tekst in een rij bijelkaar wilt houden en dus niet wilt dat Word aan het splitsen slaat, doe dan het volgende. Nogmaals, maak je geen zorgen als je te weinig rijen of kolommen hebt. U kunt een tabel overal in een Word -document plaatsen. Een tabel bestaat uit cellen die in rijen en kolommen zijn gerangschikt. Om een samengevoegde cel terug te splitsen, selecteer je de samengevoegde cel, en klik je de knop " Cellen splitsen ", in het contextuele tabblad "Indeling" van de Hulpmiddelen voor tabellen.

We hebben de mogelijkheid de inhoud van een cel te splitsen in meerdere kolommen. Dit doen we op basis van tekens in onze gegevens. Je kunt alle cellen samenvoegen zolang deze. Een voorbeeld maakt dit wel duidelijk.

In Word voor Windows is het mogelijk tekst te verdeeld over kolommen in de vorm van een krantenstijl. De tekst wordt van links naar rechts verdeeld over de kolommen. Zodra één kolom vol is wordt de tekst in de volgende kolom geplaatst. Cursus Microsoft Word, Cursus over Word met o. Kies het vierde tabblad “ Cel ” en kies bijvoorbeeld voor centreren. Horizontaal centreren kan je met de knop.

Cellen samenvoegen (RM): Selecteer aanliggende cellen en klik in het menu op: Tabel en kies: Cellen splitsen (RM): Selecteer de cel (len) en klik in het menu op: Tabel en kies: Een rij (kolom) verwijderen (RM):.