Cirkeldiagram excel 2010

Selecteer de gegevens in uw werkblad die u voor het cirkeldiagram wilt gebruiken. Zie Gegevens voor cirkeldiagrammen voor meer informatie over de manier waarop gegevens in cirkeldiagrammen moeten worden gerangschikt. Wijzig snel een cirkeldiagram in uw presentatie, document of spreadsheet. Als u delen van een cirkeldiagram wilt doen opvallen zonder de gegevens te wijzigen, kunt u één segment uit de cirkel halen, het hele diagram uit elkaar trekken of hele. In Excel worden de percentages in de gegevenslabels mogelijk afgerond. Een cirkeldiagram is een grafiek op basis van numerieke gegevens, waarmee je verhoudingen in percentages kunt weergeven. Na het maken van een eenvoudige data-reeks in een Excel -werkblad, kun je de gegevens. Hoe werkt de cirkel in cirkel diagram in Excel ? We wensen volgende taartgrafiek te maken voor de gegevens bekomen van een enquête.

Neem bovenstaande gegevens over in een werkblad van excel. Wanneer we een grafiek aanmaken, wordt de legenda standaard aan de rechterzijde van de grafiek geplaatst. Willen we dit wijzigen selecteren we eerst de grafiek, en klikken we de knop "Legenda", in het tabblad " Indeling" in. U kunt een cirkeldiagram op basis van een groep van gegevens in een Excel – spreadsheet, en u kunt ook het cirkeldiagram met data labels en een. Wordt, als variant van het cirkeldiagram, vaak gebruikt om meerdere gegevenseries weer te geven (daar waar het cirkeldiagram slechts één gegevensserie kan bevatten). Grafieken invoegen en bewerken in Excel In dit filmpje zal je leren hoe je een cirkeldiagram kan invoegen en bewerken in Excel. Excel Pie Chart – Introduction to How to Make a Pie Chart in Excel – Duration: 7: 09.

Excel bij een cirkeldiagram zowel de absolute waarde als het percentage tegelijkertijd weergeven? Bij "gegevensreeks opmaken" kun je kiezen uit "waarde weergeven" en uit "percentage weergeven", maar niet beiden tegelijkertijd. Cirkeldiagrammet nedan är inspirerat av en Microsoftartikel och många av mina kursdeltagare tycker den är spännande och vill gärna göra den. Ten eerste, moet u uw lijst van gegevens in Excel te schrijven. Dit is vrij eenvoudig, één kolom is uw beschrijving van de nummers en de andere kolom is uw nummers. U kunt maken het kijken hippe door styling uit het huis lint, maar dit heeft geen invloed op onze cirkeldiagram. En introduktion till hur man kan infoga cirkeldiagram i sina Excelblad. Er zijn diverse soorten grafieken, bijv.

Dit heet ook in Excel een cirkeldiagram : Lijndiagram. Hej, Jeg sidder med hvad der skal blive til et simpelt indtastningsark og bøvler med 0-værdier. Der er en række formeler i celler, som i et tomt eller halvtomt indtastningsark vil give 0%. Selve visningen af nulværdi i cellerne har jeg fået væk med en. Dit hoofdstuk laat zien hoe je overzichten kunt maken met grafieken en diagrammen. Cirkeldiagrammen worden gebruikt als je één soort numerieke gegevens in verschillende categorieën wilt verdelen. In tegenstelling tot andere grafieken in Microsoft Excel, cirkeldiagrammen vereisen dat gegevens in het werkblad worden in één rij of kolom (hoewel een extra rij of kolom kan worden gebruikt om aan te geven " categorie").

Elk stukje data wordt weergegeven als een deel van een geheel, zodat relatieve.