Cirkeldiagram excel legenda aanpassen

Wanneer in een grafiek een legenda wordt weergegeven, kunt u de afzonderlijke legendagegevens aanpassen door de corresponderende gegevens op het werkblad te bewerken. Ga naar het dialoogvenster Gegevensbron selecteren en selecteer in het vak Legendagegevens (reeks) het. Wijzig of maak legendanamen voor een Excel -grafiek door de cellen met legendanamen te bewerken of de optie Gegevens selecteren te gebruiken. Klik met de rechtermuisknop op de grafiek met de gegevensreeks waarvan u de naam wilt wijzigen en klik op Gegevens selecteren. Dialoogvenster Gegevensbron selecteren. Grafieken invoegen en bewerken in Excel In dit filmpje zal je leren hoe je.

Hierbij kun je zien hoe je in Excel een grafiek maakt en wijzigt. Volgens Microsoft, een legende is een " doos die de patronen of kleuren die zijn toegewezen aan de gegevensreeksen of categorieën in een grafiek identificeert. The legend in een grafiek gemaakt in Microsoft Excel kunnen worden bewerkt met behulp van het programma. Op het moment dat ik een cirkeldiagram maak (met bijvoorbeeld twee segementen) kan ik de naam in de legenda niet krijgen. Hoe kan ik dus elk segment benoemen in de legenda ? Als u een veld in het gebied Waarden van een grafiek plaatst, wordt automatisch een legenda -item gegenereerd dat de naam van dit veld bevat.

Na het maken van een eenvoudige data-reeks in een Excel -werkblad, kun je de gegevens. Je kunt leren hoe je een cirkeldiagram kan maken met Microsoft Excel voor het verbeteren van presentaties en persoonlijke of zakelijke projecten. Hierna kun je het cirkeldiagram aanpassen via de " Wizard Grafieken. Wanneer we een grafiek aanmaken, wordt de legenda standaard aan de rechterzijde van de grafiek geplaatst.

Willen we dit wijzigen selecteren we eerst de grafiek, en klikken we de knop " Legenda ", in het tabblad " Indeling" in. Studenten moeten in staat zijn de indeling van een bestaande grafiek te wijzigen: titels toevoegen of verbergen, gegevenslabels en legende toevoegen of verbergen, achtergrond bewerken, afbeeldingen, vormen of tekstvakken invoegen. Labels, Toon een diagramlegenda of diagramlabels voor taart- of ringdiagrammen. Diagramlabels worden weergegeven naast het diagram zelf en een diagramlegenda wordt onder aan een diagram weergegeven. BETAALDE FUNCTIE: U hebt een betaald plan nodig als u diagramkleuren wilt aanpassen. Neem bovenstaande gegevens over in een werkblad van excel. In het palet verschijnen nu de eigenschappen voor de legende. Selecteer een willekeurige cel van de tabel met.

Klik op het pictogram " Opties voor legenda ". Functie invoegen, dialoogvenster 166 Functie plakken 166 Functieargumenten Excel. Dubbelklik op het diagram dat je wilt wijzigen. Klik in het deelvenster op Gegevens en vervolgens en kies een diagram onder Diagramtype. In Numbers kunt u een spreadsheet met diagrammen uit Microsoft Excel importeren.

U kunt de gegevens die in het diagram worden weergegeven op elk gewenst moment aanpassen. X- en Y-as, de legenda, de titel en gegevenslabels). Deze lettertype-opties werken op dezelfde wijze als voor het Excel werkblad (zie hoofdstuk 27: Celopmaak). ExpertHandboek – Datavisualisatie in Excel.

Aanpassen aan stijl om de standaardstijl. U kunt ook onderdelen aan de grafiek toevoegen die niet standaard in beeld komen, zoals een trendlijn of foutbalken. Het type grafiek dat u kiest, bepaalt hoe uw gegevens worden weergegeven en.