Cirkeldiagram word

De knop Grafiek in de groep Illustraties op het tabblad Invoegen in Word. Opmerking: Als de schermgrootte is verkleind, kan de knop Grafiek er kleiner uitzien: Kleinere versie van de knop Grafiek. Klik op Cirkel en dubbelklik vervolgens op het gewenste cirkeldiagram. Ze worden gebruikt in het bedrijfsleven, de academische wereld en andere gebieden.

Maken van visuele hulpmiddelen zoals cirkeldiagrammen in Microsoft Word, bijvoorbeeld, kunt u de functies van Microsoft Excel gebruiken steeds binnen de Woord werkruimte.

Cirkeldiagram word

Als voorbeeld gaan we de fietsenverkoop uit het beelddiagram omzetten in een cirkeldiagram. Bij Word worden allerlei vormen van diagrammen benoemd als grafiek. We kiezen dus Invoegen, Figuur en dan Grafiek. Er verschijnt op ons blad een soort staafdiagram en een tabel met de naam.

Een grafiek zorgt ervoor dat de gegevens in een oogopslag gelezen kunnen worden. Zo zijn er grafieken die de groei van iets erg overzichtelijk kunnen aantonen en grafieken die de grootte van objecten kan aantonen. Hoe maak ik een grafiek in Word in 4 stappen. Standaard worden categorieën weergegeven in de legenda om elke waarde te identificeren.

Cirkeldiagram word

Als u het cirkeldiagram hebt gelabeld met categorielabels, wilt u misschien percentages weergeven in de legenda.

Een cirkeldiagram is een grafiek op basis van numerieke gegevens, waarmee je verhoudingen in percentages kunt weergeven. Plak dit nu in een rapport, Word document of PowerPointpresentatie, ter ondersteuning van je gegevensreeksen. Hoe werkt de cirkel in cirkel diagram in Excel? Maak je gegevens onder elkaar – de rubrieken van de eerste cirkel, en nadien de rubrieken van de tweede cirkel. Selecteer de gegevens en maak een cirkel in cirkel diagram. In de volgende oefening gaat u deze grafiek maken.

Klik in de groep Illustraties op Diagram. De cirkel wordt daartoe verdeeld in sectoren, waarbij de grootte van een sector het aantal van een bepaald gegeven voorstelt. Hoi mensjes:), Ik had een vraagje:hadj: : weet iemand hoe je een cirkeldiagram ( waarin je twee variabelen onderbouwt) in word kan vinden. Ik kan namelijk alleen 6 lompe diagrammen vinden via word, die eigenlijk doelloos :maf: zijn voor het verwerken van gegevens. Van deze variabele wordt een cirkeldiagram gemaakt via:. Bovendien is de grafiek erg groot: in Word zou de grafiek meer dan een halve pagina inbeslagnemen. Kun je niet zoals ieder ander een gevloon cirkeldiagram tekenen? Cirkeldiagrammen worden vaak gebruikt voor het weergeven van de percentages van iets.

Ik ben een aantal gegevens aan het verwerken in excel, hiervan wil ik een cirkeldiagram maken. Nu is het probleem echter, dat ik in mijn tabel met halve percentages.

Cirkeldiagram word

Ik kom er niet uit (ook niet met excel help) Bijv een cirkel diagram maken, de onderstaande gevens moeten bijv. Word er echt gek van, heb al vele manier geprobeerd, maar wil niet lukken.

Diagrammer kan gøre informationer i et dokument meget nemmere at forstå. Den synlige display viser dig en repræsentation af de data, du fortolker. En type af almindeligt anvendte diagram er den cirkeldiagram, hvilket afspejler beløb og procenter. Du kan oprette et cirkeldiagram ved hjælp af Microsoft Word.