Citaat invoegen word

Breng in het document de wijzigingen in de bronvermelding aan. Eén bronvermelding in het document verwijderen. Zoek in het document de bronvermelding die u wilt verwijderen. Tip: U kunt bronvermeldingen zoeken met het zoekveld. Voer in het zoekveld Zoekveld in Word een deel van de. Soms kan het handig zijn om een bron te zoeken die u in een ander document hebt geciteerd.

Citaat invoegen word

Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Citaten en bibliografie op Bronnen beheren. De optie Bronnen beheren is gemarkeerd op het tabblad Verwijzingen. Als u een nieuw document opent dat nog geen bronvermeldingen. Refereren volgens APA via Word – Arteveldehogeschool mediatheken. Plaats in je document de cursor op de plaats waar je de verkorte referentie van je bron wil. Er komt dan een lijst met alle ingevoerde bronnen waarbij je de bron die je nodig hebt kunt selecteren. Het komt voor dat je verwijst naar meerdere bronnen.

Je voegt dan eerst één citaat toe door op. Klik daarna de knop " Citaat invoegen " onder het tabblad "Verwijzingen" in het lint, en kies je "Nieuwe bron toevoegen" uit het drop-downlijst. Ik heb een Word document waarin vanaf een bepaalde plek de knop Citaat invoegen grijs is. Dus aan het begin van het document kan ik gewoon citaten invoegen maar vanaf een bepaalde plek niet meer. Andere Word -documenten hebben dit probleem niet. Geüpload door Jan Willem Chevalking Refernzen einfügen mit Mendeley in Word – Duration: 1:07. Om een bron toe te voegen aan Word kies je op tabblad Verwijzingen bij Citaten en bibliografie bij Citaat invoegen. Daar zie jij de bron(nen) die jij gemaakt hebt, klik op een bron om deze in te voegen.

Je ziet dat de bron tussen haakjes weergegeven wordt. Voeg de brongegevens toe door te klikken op Nieuwe bron toevoegen. Selecteer het type bron dat je wilt invoeren. NB: Voor elk type bron worden naast auteur, jaar en titel andere gegevens opgeslagen. Bij een wetenschappelijk artikel neem je bijvoorbeeld ook het tijdschrift op waarin het artikel is. Alleen op die manier krijg je een literatuurlijst die keurig alfabetisch gesorteerd is. Bronvermelding gebruiken in citaten. Wanneer je een van je bronnen citeert en dat wilt vermelden in een voetnoot, dan doet ook hier Word het werk voor je.

Klik in het tabblad Verwijzingen op. In Word ga je naar het tabblad Verwijzingen, waar je kijkt in de sectie Citaten en bibliografie. Zorg ervoor dat je bij Stijl eerst de verwijsstijl kiest die jouw universiteit gebruikt. Kies bij Stijl voor APA, dit is de zesde en nieuwste editie. Ga op de plek in de tekst staan waar de verwijzing moet komen (achter een citaat of parafrase).

Citaat invoegen word

Klik op Citaat invoegen en daarna op Nieuwe bron toevoegen.

Kies dan in het tabblad verwijzingen voor “ citaat invoegen à nieuwe bron toevoegen”. Je krijgt dan het volgende scherm: Het gaat om een boek, maar ga na dat je ook naar artikelen of websites kunt verwijzen. Je kunt nu kiezen om wat voor bron het gaat (een boek, rapport enzovoort) waarna je de bijbehorende informatie invult en de bron opslaat. Je kunt nu rechtstreeks een bron invoegen door te klikken op Citaat invoegen, maar je kunt ook een lijst genereren van al je bronnen aan het eind van je document. Open een account terwijl u binnen het UvA-netwerk bent, dus op de UvA of thuis met een geactiveerde VPN-verbinding.

Extra – Vind handigheidjes en pas ze toe. Ga zelf (nog) eens op zoek naar de volgende functies en probeer ze uit in Word : Paginanummers toevoegen. Klik op de plaats waar je de illustratie wil invoegen. Klik op "Afbeelding" in het menu " Invoegen " en klik vervolgens op "Illustratie". In het taakvenster dat verschijnt, typ.

Hiermee kunt u volgens de APA (American Press Assosiation) normen, bronvermeldingen invoegen. Bibliografische referenties invoegen via Word PDF.