Colli verpakking

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. De term wordt veelal gebruikt voor het in het winkelschap plaatsen van goederen, meestal kruidenierswaren in een supermarkt. De oorsprong van het woord is het Latijnse collum (hals, nek ). Het lijkt alsof een collum een pakket is dat op de rug of schouder tegen de nek werd gedragen. Bescherm uw werk tegen transportschade met onze beschermende verpakkingsmaterialen.

Colli verpakking

Colli, meervoud van collo, is een verzamelterm voor een verpakking in de vorm van dozen of balen. In dergelijk geval spreekt men van een "samengestelde verpakking " Verpakkingen zijn bedoeld om manueel te behandelen, al dan niet met hulpmiddelen. Geteste verpakkingen dragen een UN merkteken en elke verpakking moet altijd voorzien zijn van de juiste signalisatie. In het Nederlands wordt de term collo vooral gebruikt bij de.

Vertalingen in context van " colli, aantal verpakkingen " in Nederlands-Engels van Reverso Context: Beschrijving van de colli met goederen: identificatienummers en aantal van de colli, aantal verpakkingen binnen de colli. Een bergingsverpakking is echter een UN-gekeurde verpakking (zie punt 3.1.2 van dit Praktijkboek) en, strikt genomen, geen oververpakking. UN-nummer, voorafgegaan door de letters “UN”, en geëtiketteerd worden zoals voor de colli voorgeschreven is, en voorzien van het merkteken. De oriëntatiepijlen moeten aangebracht worden op twee tegenoverstaande zijvlakken van oververpakkingen die colli bevatten waarop de pijlen voorkomen, en op.

Colli verpakking

Bekijk hier de kenmerken en ADR gevaarsetiketten. ADR regels bepalen wat minimaal op elke verpakking moet zijn aangebracht bij het wegvervoer van gevaarlijkse stoffen.

Wanneer éénzelfde merkteken of etiket vereist is voor verscheidene colli, moet het slechts één keer aangebracht worden. Gevaarlijke goederen mogen niet samen met andere gevaarlijke of niet gevaarlijke goederen in eenzelfde buitenverpakking of grote verpakking verpakt worden indien. Kenmerking van de colli 522 Behalve wanneer het A. Bij gebreke van vermelding in de vrachtbrief van gemotiveerde voorbehouden van de vervoerder wordt vermoed, dat de goederen en hun verpakking in uiterlijk goede staat waren op het ogenblik van de inontvangstneming door de vervoerder en dat het aantal colli en hun merken en nummers in overeenstemming waren. Schema van de vervoervoorwaarden: 1. VOORSCHRIFTEN VOOR DE CONSTRUCTIE EN BEPROEVING VAN VERPAKKINGEN. Bekijk meer informatie over dit product op onze website. Tenzij in het ADR anders is bepaald, moet het UN-nummer dat met de ingesloten gevaarlijke goederen overeenkomt. Stevige materialen, ergonomisch, innovatief, maar vooral effectief.

Met onze hulpmiddelen wordt het een stuk makkelijker om het huis schoon te houden. Markering en etikettering van verpakkingen. Transportindex (TI): van 0,1 tot 10. Want we hebben tenslotte steeds minder tijd voor schoonmaken. Voor splijtbare materialen is er een extra. Informatie op het etiket: – het isotoop.

Service stapelen verband verzendeenheid.

Colli verpakking

Deze verpakking zorgt er voor, dat de artikelen veilig vervoerd worden. Colli, die deze voorwerpen bevatten, moeten op duidelijke wijze zijn voorzien van het opschrift:. Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong is verpakkingsafval dat voortkomt uit de normale werking van huishoudens. Een beschermende buitenverpakking zoals een kist of.

Large Packaging Grote verpakking, een verpakking die bestaat uit een buitenverpakking die.