Communicatie over grote afstand

Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Werken op afstand heeft gevolgen voor leiding geven maar ook voor de communicatie. Vertalingen van ‘communicatie over’ in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. Communicatie over communicatie zal nog belangrijker worden. Vergelijkbare vertalingen voor "communicatie over" in Engels.

Communicatie over grote afstand

DutchBiologen bleven twijfelen aan de communicatie over grote afstanden tot ver na de jaren 70, tot het eind van de Koude Oorlog.

Is het mogelijk om telepathisch te communiceren op een afstand van duizenden kilometers? Een internationaal team van neurowetenschappers en ingenieurs heeft hersenen van proefpersonen verbonden met het internet, waardoor er werd gecommuniceerd zonder woorden of gebaren. Deze vormen van tweezijdige interactie, die steeds plaatshebben tussen. Microgolf- en satellietverbindingen worden gebruikt voor draadloze communicatie over grotere afstanden.

Organisaties die transmissie met een grote bandbreedte nodig hebben, kunnen kiezen uit een aantal mogelijkheden. Als we het hebben over hun voortplanting, kunnen radiogolven drie basisgedragingen vertonen: a Grondgolf: (<2 MHz): Golven met lage frequenties volgen de kromming van het aardoppervlak en kunnen zich over grote afstanden voortplanten. Deze golven worden bijvoorbeeld gebruikt voor onderzeebootcommunicatie of.

Communicatie over grote afstand

De uitvinding van de telefoon eind 19e eeuw maakte directe communicatie over grote afstand mogelijk, maar voor slechts weinig mensen. Deze technologieën waren echter ook. Een knelpunt die wij soms horen is dat er een te grote afstand wordt ervaren tussen het management (directie) en de medewerkers. Over het algemeen kunnen we stellen dat de communicatie onvoldoende open is en dat onderling te weinig vertrouwen en veiligheid is binnen de organisatie.

Vertalingen in context van " communicatie over " in Nederlands-Spaans van Reverso Context: Doelmatige communicatie over het burgerinitiatief is van essentieel belang. Het is mogelijk dat ze samen kunnen communiceren over lange afstanden. Eén van de dingen waar wij naar kijken, is – als je niet kunt lezen en schrijven, en je wilt communiceren over een grote afstand, dan moet je in staat zijn de persoon te identificeren met wie je wilt communiceren. Via deze verkeerskanalen zou over een grote afstand (tussen steden) gecommuniceerd kunnen worden. Vroeger werden de steden namelijk onderling verbonden door tientallen kilometers lange gangen.

Veel technologische ontdekkingen hebben een snelle en praktische toepassing gevonden in manieren om elektronische communicatie te verbeteren. Waar in het begin de communicatie over grote afstanden (telecommunicatie) de nadruk heeft, krijgt daarna de snelheid door de digitalisering een steeds grotere rol in de. De mogelijkheid om met elkaar via een hulpmiddel over grote afstand te communiceren kreeg aan het begin van de 20e eeuw veel aandacht. Met een straalverbinding kunt op grote afstanden data uitwisselen met behulp van radio antennes. Deze antennes maken gebruik van radiogolven om te communiceren.

Een straalverbinding kan gebruikt worden voor data zoals beeld, geluid, maar ook internet. Telecommunicatie lijkt een heel modern woord. Maar het betekent gewoon: het over grote afstand overbrengen van informatie. Het eerste communicatiemiddel dat door mensen werd gebruikt is gebarentaal.

Vroeger werd het door iedereen gebruikt maar in de loop der tijden is men meer oraal gaan com- municeren.