Conferentie synoniem

Behalve voor het vertalen van woorden, kunt u bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. Synoniemen : gesprek bespreking onderhoud conversatie (2) zie congres. Hier vind je synoniemen van het woord conferentie. Synoniem voor conferentie, ander woord voor conferentie.

Onderstaande woorden hebben ongeveer dezelfde betekenis als het woord conferentie.

Conferentie synoniem

Een eerste oorzaak is gelegen in het relatieve aantal ongerelateerde inhoudswoorden dat bij het. Passen de synoniemen even 284 ZESENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET. Welk effect heeft dit gedicht op jou? Welke zijn de twee belangrijkste woorden in het gedicht?

De asymmetrie in Tabel 1 heeft te maken met het al dan niet voorkomen van synoniemen in T1 die overeenkomen met het corresponderende woord in T2. Een paar jaar later ontstond als Duits synoniem de naam Lemberger, welke naam aangaf dat de druif naar Duitsland was gekomen uit het Oostenrijkse dorp Lemberg. Ze stelt dat we nooit zo gezond zijn geweest als nu. Gekte is immers niet synoniem met diagnoses en pillen. En dat terwijl de maatschappelijke ongerustheid over gezondheid en welzijn nooit groter is geweest.

Dat een gezond leven synoniem is met een goed en. Toch is er ook een belangrijke valkuil. Maatschappelijk draagvlak voor preventie is er dus zeker! Nadien volgden Mikhail Narinski van de Academie der Wetenschappen in Moskou, John Merriman van de Universiteit van.

Soms wordt er letterlijk gezegd dat de zorgverzekeraar moet betalen voor de conferentie, omdat de inzet van de sociale netwerken ligdagen uitspaart of lichtere vormen van professionele inzet mogelijk maakt. Vertalingen in context van " synoniem is met werkgelegenheid," in Nederlands- Frans van Reverso Context: In een door mondialisering gedomineerde wereld, waarin groei niet langer automatisch synoniem is met werkgelegenheid, is het belangrijk dat nieuwe wegen worden gezocht om de werkloosheid Ie bestrijden. Het Westen heeft op een gegeven moment haar waarden en opvattingen algemeen geldig verklaard. Deze universeel geldige waarden, zoals mensenrechten, moesten door de hele wereld worden overgenomen. Het Westen besloot dat ze een soort taak had tot opvoeder van de rest van de wereld. Van de landen die meedoen aan de conferentie is in Belgiƫ en Frankrijk de maatschappelijke druk op stoppen met couperen het kleinst. Terwijl in Denemarken de overheid voor de zomer een driehartensysteem introduceerde waarin ongecoupeerde staarten de standaard zijn.

Conferentie synoniem

Aanvaring 2) Bespreking 3) Conferentie 4) Debat 5) Dialoog 6) Dispuut 7) Forum 8) Gedachtenwisseling 9) Gedachtewisseling 10) Gesprek 11) Insnijding 12) Onderhoud 13). Een discussie is een vorm van bespreking, zoals een. The Plant-Book genoemde synoniemen van geslachtsnamen, tenzij deze zijn achterhaald door de hierna genoemde, door de Conferentie der Partijen aangenomen standaard- checklists. Voorbeeld zinnen met " synoniem ", vertaalgeheugen. Als zelfstandig ondernemer sta je er vaak alleen voor en moet je veel zelf uitvissen, waarbij het soms lijkt alsof je het wiel opnieuw moet uitvinden. GentVertaalt staat intussen synoniem. Eigenlijk was het buitensporig optimistisch.

In de afgelopen paar jaar is het aantal fabrikanten dat de standaard omarmd, extra sterk gegroeid tot boven de 400. Gezamenlijk hebben deze fabrikanten vele tienduizenden. Maar ze staan ook synoniem voor een snel groeiend netwerk van fabrikanten en system integrators die zich aan deze standaard conformeren. Helpen het mysterie encyclopedie voor kruiswoordraadsel conferentie, Encyclopedie conferentie jargon uitdrukking, Betekenis van conferentie, was ist conferentie, conferentie spelling, conferentie middelen, ander woord voor conferentie, conferentie Kruiswoordraadsel. Tot de conferentie "(Re)Thinking Europe", georganiseerd door de Comece. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leaders een Europa te bevorderen dat een inclusieve gemeenschap is, vrij van een fundamenteel misverstand: inclusie is niet synoniem met ongedifferentieerde vervlakking.

Als we de diversiteit van flora en fauna willen verbreden, dan zal er op een andere manier met beheer moeten worden omgesprongen. Biodiversiteit staat eigenlijk synoniem aan kwaliteit van de natuur, ongeacht of dat nu het groen van de stad of van het platteland betreft. Dat was in hoofdlijn de rode draad waar alle drie. Langere citaten in vreemde talen worden vertaald, en voor begrippen in vreemde talen zijn vaak goede Nederlandse synoniemen beschikbaar.