Css kader om tekst

Handleiding HTML – De Nederlandse informatiebron op het gebied van HTML en CSS. De border eigenschap kun je gebruiken om in één keer de breedte, stijl en kleur van alle randen van een element vast te leggen. De rand heeft daarom de kleur van de tekst. Met de nieuwste mogelijkheden, veel voorbeelden, een uitgebreide uitleg van het gebruik van Cascading Style Sheets en een naslag van HTML- elementen en CSS -eigenschappen. Met de volgende code maak ik een kader om een gegeven uit de database, maar dat kader is te lang.

Hij moet zich aanpassen aan de tekst.

Css kader om tekst

CSS voorbeelden: -tag volgende. Om de volgende voorbeelden te kunnen begrijpen, moet je eerst kennismaken met de -tag. De -tag wordt gebruikt zoals de -tag.

CSS2 bezit geen eigenschappen om een schaduw aan een kader toe te voegen. U kunt proberen aan de rechterkant en onderkant een rand toe te. CSS heeft de eigenschap om een schaduw aan tekst toe te voegen. Er zijn vier argumenten: de kleur van de schaduw, de horizontale. Mensen, het ging niet om de border van een table of whatever, maar om een outline van tekst zoals de topicstarter aangeeft. Ik heb wel een code voor een kader of border gevonden maar deze is alleen een klein gedeelte van de website en niet langs de hele webpagina. Ik heb al gezocht op internet en geloof dat het niet kan, maar misschien dat hier mensen zitten die een andere oplossing hebben!

Ik wil graag een lijn om een woord hebben. In photoshop kun je dit doen met het effect stroke … is hier in css ook een oplossing voor of kom ik dan uit op plaatjes? Maar voor schaduw moet je ook ruimte hebben opzij van de tekst e. Het best kun je box-shadow gebruiken. Dat werkt al jaren in alle browsers en in Internet Explorer vanaf versie 9. Als het niet werkt, is er niets aan de hand. Alles dat iets met een kader te maken heeft. Ronde hoeken, randjes: alles dat op een of andere manier iets anders insluit. Ook achtergronden met ronde hoeken vind je hier.

Pop-ups met kaders, ronde hoeken, enzovoort staan bij pop- up. Losse lijnen en lijnen in tekst staan bij Tekst – Lijnen. In het vorige artikel over CSS hebben we al heel even de box genoemd, waarin je bijvorbeeld een tekst kunt plaatsen. Om het allemaal wat aantrekkelijker te maken hebben we er een plaatje bij gezet. In ons geval kiezen we voor een border om de hele tekst heen. Vanuit gebruiskvriendelijkheidspunt is het belangrijk nog een aantal attributen aan je afbeelding toe te voegen. Met title geef je en titel aan je afbeelding. De titel ziet men wanneer er met de muis over de afbeelding wordt gezweefd.

Css kader om tekst

Met alt geef je een tekst op die wordt getoond wanneer de afbeelding om wat voor reden. In Wiki pages zie je vaak een kader om een stukje tekst staan, dat is ook eenvoudig te doen in WordPress. Voor dit tag moet eerst in de CSS -stylesheet aangegeven worden welke kleuren en gedrag dit tag moet hebben. Dit ligt eraan wat voor theme je hebt. De hoogte geef ik niet op, die wordt automatisch groot genoeg om de inhoud erin te kunnen zetten. De inhoud van de div, hier alleen tekst, staat gewoon tot aan de rand van de div.

Maar de ronde hoeken worden van de div afgetrokken. Daardoor valt in de hoeken de tekst buiten de div. Als ik geen padding gebruik, komt de. Opmaak en positionering van het list element. Het list element is één van mijn favoriete html-dingetjes.

Als je er goed mee om weet te gaan en goed begrijpt wat de list doet en hoe hij zichzelf gedraagt kun je er van alles mee. Je kan objecten draaien, een kleur geven, afgeronde hoeken, gradienten ( zonder figuren), tekst een schaduw geven, meerdere achtergrondfiguren. We geven dus een achtergrondkleur en een grootte. Dit is nog steeds CSS2 niets nieuws dus. Vaak wil je gebruik maken van een afbeelding tussen tekst. De standaard wijze waarop een plaatje (HTML-element ) wordt getoond voldoet daarbij niet of nauwelijks.

De tekst staat onder, of slechts de eerste regel staat. Via 5 eenvoudige lijntjes hebben we de letter-kleur, het letter-type, de lettergrootte,de achtergrond kleur en het tekst – kader bepaald van de tekst opgenomen in de p-elementen. Nu willen we 1 woord of 1 letter in de tekst anders weergeven. PS: het kan ook gaan om meerdere woorden of meerdere letters).

Deze is meer bedoel om een streep boven tekst te zetten. Dan zie je de border niet omdat deze buiten het kader van de hoogte valt.