Cursus palliatieve zorg voor zorgkundige

Zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesisten, maatschappelijk werkers en andere gezondheidswerkers werkzaam in de zorgsector uit woonzorgcentra, thuiszorgdiensten, familiehulp, familiezorg, mutualiteiten, OCMW,… Programma. Een uitgebreide basiscursus palliatieve zorg – gegeven door professionelen uit. Op vrijdag 5 januari zijn de kantoren en het Infopunt gesloten. Vanaf maandag 8 januari zijn we opnieuw bereikbaar in het Sociaal Huis Oudenaarde, Meerspoort 30.

Alle onze andere contactgegevens blijven ongewijzigd. In de basisopleiding wordt deze kennis vaak niet of onvoldoende aangeboden.

Cursus palliatieve zorg voor zorgkundige

Aanvullende deskundigheidsbevordering helpt medewerkers om goed om te gaan en beter in te spelen op de zorgvraag. Voor diverse groepen verzorgenden en verpleegkundigen worden tal van scholingen aangeboden op het gebied van palliatieve zorg. Soms kortdurende cursussen, soms opleidingen die over enkele jaren worden uitgesmeerd.

Over de regio Utrecht schreef Ellen de Nijs e. Het opleidingsaanbod van de netwerken richt zich naar zorgverstrekkers werkzaam op algemene verpleegafdelingen en palliatief deskundigen in palliatieve settings. Lees ervaringen van deelnemers, vraag info aan of schrijf je direct in! Doelpubliek : artsen, referenten palliatieve zorgteams, verpleegkundigen, vrijwilligers, zorgkundigen, andere zorgverleners. Aandacht voor het spirituele in palliatieve zorg : hoezo?

Cursus palliatieve zorg voor zorgkundige

Met de trein: onze lokalen bevinden zich op wandelafstand van het station.

Ben je verpleegkundige in de palliatieve zorg en wil je je verder professionaliseren? Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties. Paramedici, verpleegkundigen en zorgkundigen. Aan het aanbod vorming op maat wordt momenteel gewerkt, we hopen dit spoedig op de website aan te vullen.

Voor een vorming op maat kan je contact met ons opnemen via. Belangrijke logistieke vaardigheden ter ondersteuning van de zorg worden hier getraind en toegepast: verplaatsen en transport, bed opmaken. Kennismaking met bijzondere doelgroepen (met gastlessen en studiebezoeken): palliatieve zorg, psychische ziekten, kansarmoede, zorg voor personen met dementie, multiculturele aspecten in de zorgverlening, kraamzorg. Traject palliatieve zorgen voor zorgkundigen. Palliatieve Zorg Vacatures beschikbaar op Indeed. De jaarlijkse cursus "traject palliatieve zorgen voor zorgkundigen " is bedoeld voor alle zorgkundigen actief in een woonzorgcentrum. Na de bijscholing met 5 lesmomenten ontvang je als deelnemer een getuigschrift. Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met De.

Onderwijs in al haar verschijningsvormen is van cruciaal belang voor het verlenen van goede palliatieve zorg. De provincies zijn hiervoor niet langer bevoegd. Dat komt door een beslissing van de Vlaamse regering om de taken van de provincies in te krimpen. Wie meer informatie wil over palliatieve zorg, kan terecht op. Een zorgkundige moet zich laten registeren bij Zorg en Gezondheid.

Cursus palliatieve zorg voor zorgkundige

Na zijn registratie krijgt hij een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. In deze opleiding gaan we zowel theoretisch als praktisch aan de slag met comfortzorg, binnen de palliatieve en terminale zorgverlening.

Na 34 modules ben je een volleerd zorgkundige. Ook onderhoud, organisatie van huishoudelijke taken en de zorg voor een goed leef- en woonklimaat komen aan bod. Familiehulp is een katholieke dienst voor thuiszorg in Vlaanderen en het Brussels gewest. Deze organisatie is stichtend lid van Beweging. Het is de grootste thuiszorgdienst in Vlaanderen en Brussel.

Mijn plan was altijd om me, eens verpleegkundige, te specialiseren in zware zorg, zoals oncologie of palliatieve zorgen. Meestal studeer ik als volgt: eerst lees ik de cursus, dan herlees ik en duid de belangrijkste stukken aan.