Debat scholieren

Op het NK Debatteren voor Scholieren wordt de parlementaire debatvorm gehanteerd. Parlementaire debatten worden gevoerd tussen twee teams: voorstanders en tegenstanders (ook wel regering en oppositie genoemd). Jongeren leren door te debatteren essentiële denk- en spreekvaardigheden. Met dit doel verzorgt Stichting Nederlands Debat Instituut trainingen en toernooien in alle lagen van het onderwijs. We geloven dat je door het debat kritischer en onafhankelijker leert denken. Op deze website vind je alles wat je nodig hebt om zelf te debatteren. Het grootste deel is helemaal gratis. Oefeningen, stellingen, informatie.

Scholieren debatteren over immigratie en alcoholreclame op 1 december in Haarlem. Dit jaar nemen 124 vo-scholen uit heel Nederland deel aan de moeder der debattoernooien voor scholieren : het NK Debatteren voor Scholieren. Dit jaar nemen 124 middelbare scholen uit heel Nederland deel aan de moeder der debattoernooien voor scholieren : het NK Debatteren voor Scholieren. Door de jaren is het uitgegroeid tot de. Het NK Debatteren voor Scholieren bestaat uit drie voorrondes en een finale. Het NK Scholieren is mogelijk door steun van het ministerie Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en de Universiteit. De scholieren bereiden de debatstellingen vooraf voor, maar horen pas vlak voor het debat of zij voor- of tegenstander moeten zijn.

Debat scholieren

Ook volgt er ter plekke een improvisatiestelling om de scholieren nog meer uit te dagen.

De leerlingen debatteren dit jaar tijdens de finale onder andere over: palmolie moet. Als partner van het NK Debatteren juicht de universiteit toe dat scholieren naast hun school aan activiteiten deelnemen, die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Onder leiding van onze Walter Freeman gingen vmbo-leerlingen en docenten met elkaar in debat voor een wel heel bijzondere jury: 3FM​ DJ Domien Verschuuren​. Voorzitter Roderik van Grieken stelt: ,,Daardoor is er ruimte voor actuele.

Het debat is onderdeel van een programma van de school om jongeren al vroeg kennis te laten maken met de buitenwereld en over de eigen landsgrenzen heen te laten. Het Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur organiseert op woensdag 11 februari het eerste Nationaal Jeugdwaterschapsdebat voor scholieren. Zeventien Havo 3 klassen uit heel Nederland gaan op die dag de debatstrijd met elkaar aan. Ze debatteren over watergerelateerde stellingen die door het. Na drie spannende debatrondes en meer dan zestig debatten verder konden de laatste tien beste. Meer dan 300 scholieren op derde en laatste voorronde in debat over alcoholreclame en vloggen met politici. Zaterdag 11 november kwamen 40 scholen in actie op voorronde 2 van het NK Debatteren voor Scholieren op gastschool Gymnasium Camphusianum in Gorinchem. Drie spannende debatrondes en zestig debatten verder konden de tien beste scholen aangewezen worden, die.

Tijdens de Dag van de Leerplicht gingen de leerlingen in gesprek. STAD CENTRUM – Twaalf klassen van het vmbo, havo en mbo gingen vorige week donderdag met elkaar in debat over zorgschulden en financiële zelfstandigheid. En kan een allochtoon zich écht thuis voelen in Den Bosch? Over die vraag gingen middelbare scholieren woensdag 15 maart in debat. De middelbare scholen en de gemeente organiseerden het debat.

Debat scholieren

Hieronder de prestaties van onze teams op het NK van het Nederlands Debatinstituut.

Al twee dagen hebben de scholieren met hun teams, onder leiding van gemeentemedewerkers, kunnen oefenen. Elke school bracht een thema aan bod dat opgenomen is in het kinderrechtenverdrag. Opvallend was dat de scholieren meer inspraak willen in het beleid en daarom zelf voorstelden om de kindergemeenteraad nieuw. Vanuit heel Nederland komen op zaterdag 20 januari de allerbeste sprekers naar de Universiteit Utrecht voor de grande finale van het NK Debatteren voor Scholieren. Een van de deelnemers is het Utrechts Stedelijk Gymnasium. UTRECHT – De school doet al jaren mee aan het NK en hoort met zeven. Je kon er de afgelopen maanden niet omheen: het groot maatschappelijk debat rond de eindtermen. Wat moet elke leerling leren op school?

Met die schijnbaar simpele vraag zijn duizenden leerlingen aan de slag gegaan. Met veel betrokkenheid zochten scholieren naar antwoorden en betrokken ze ook hun. Het kampioenschap wordt georganiseerd door het Nederlands Debat Instituut, En een debat voeren dat kunnen de leerlingen absoluut. De scholieren konden de stelling vooraf voorbereiden, maar horen pas vlak voor het debat of zij voor-of tegen. Debat Opnieuw hebben de scholieren het ruimschoots van de raadsleden gewonnen in de woensdag in het raadhuis gehouden debatwedstrijd. Die was weer georganiseerd door de Rotaryclub. De scholieren staat, gerekend over het aantal jaren dat die strijd wordt aangebonden, nu met 4-2 voor.

Op vrijdag 2 december kwamen veertig scholen in actie tijdens de laatste voorronde van de 19e editie van het NK Debatteren voor Scholieren op gastschool het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Dit kampioenschap wordt georganiseerd door het Nederlands Debat Instituut, met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur.