Depositogarantiestelsel belgie

In België is uw spaargeld wettelijk beschermd door het Garantiefonds. Hoe werkt het depositogarantiestelsel van België ? Er zijn in België echter ook bijkantoren van financiële instellingen actief die vallen onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische. Dit is een garantieregeling voor de rekeninghouders van een bank. Deze garantieregelingen zorgen ervoor dat uw tegoeden bij ABN AMRO tot een maximum bedrag worden vergoed als de bank niet aan haar financiële verplichtingen kan. Daartoe zijn in alle lidstaten van de Europese Unie depositogarantiesystemen opgezet. In de praktijk is het echter niet altijd zichtbaar wie zich borg heeft gesteld.

In België zijn banken actief die vallen onder de depositogarantie van België zelf, Nederland. Een depositogarantiestelsel beschermt tot op zekere hoogte de tegoeden van de deposanten op het ogenblik dat een financiële instelling de terugbetaling ervan niet kan nakomen. Mocht een bank failliet gaan, dan krijgen spaarders (een deel van) hun spaargeld terug. In geval van een faillissement van Argenta moeten spaarders hun spaargeld dus in België claimen.

Elke deposito die wordt aangehouden bij een kredietinstelling ressorterend onder een lidstaat van de Europese economische ruimte is beschermd tot 100. De banken sluiten zich verplicht aan bij. Voor banken van andere landen kan een ander garantiestelsel gelden. Vraag bij uw bank naar het garantiestelsel dat van toepassing is. De Richtlijn wijzigt een aantal bestaande regels en voegt er meerdere nieuwe elementen aan toe met het. Loopt mijn geld daar ook risico bij een eventueel faillissement? Ik veronderstel dat dit enkel geldig is voor het depositogarantiestelsel in Nederland en voorlopig nog niet in België, Frankrijk, enz. Wat zijn volgens jullie de gevolgen van deze wijzigingen?

In Nederland kennen wij het depositogarantiestelsel die regelt dat je spaargeld gegarandeerd is bij het omvallen van de bank. Dat is precies hetzelfde systeem als wat u reeds in België kent. Het vrijwillige luik is specifiek voor de Duitse banken en biedt een bijkomende bescherming bovenop het wettelijke luik, en dit voor een maximumbedrag per cliënt dat overeenstemt met 20% van het eigen vermogen van de betreffende bank. Alle lidstaten van de Europese Unie hebben op de een of andere manier een depositogarantiestelsel, om te voldoen aan Europese richtlijnen.

Belgische garantieregeling vindt u hier. En als het voorstel van Barnier het haalt, zal geen enkel EU-land -ook België niet – de depositogarantie nog mogen optrekken. Valt al mijn spaargeld onder de depositogarantie ? Kasbons die niet op naam zijn en die u in materiële vorm thuis of in een kluis. BNP Paribas Fortis failliet”, zo kopt uw favoriete ochtendkrant.

Informatiefiche over de Depositobescherming. De terugbetaling bedraagt ten hoogste. Het bevoegde depositogarantiestelsel is het Garantiefonds voor financiële diensten. Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van €100. Voor de berekening van de vergoeding via het depositogarantiestelsel, betekent dit dat u de tegoeden die u bij deze onderdelen van de bank heeft, bij elkaar op. Onbeperkte depositogarantie Duitsland voor klanten Deutsche Bank.

Deutsche Bank kende in de afgelopen jaren een uitzonderlijke groei in België, en dit zowel op vlak van het aantal cliënten (momenteel meer dan 310.000) als wat betreft het vermogen onder beheer (momenteel 19 miljard EUR). Binnen het Depositogarantiestelsel is spaargeld tot €100. De deposanten bij bijkantoren die zijn gevestigd in België door kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat vallen, worden geïnformeerd en terugbetaald door het Garantiefonds namens en overeenkomstig de instructies van het depositogarantiestelsel van die an-dere lidstaat. Dit systeem wordt momenteel beheerd door enerzijds het Garantiefonds voor financiële diensten.

Deze banken vallen daarom onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.