Dermatoscopie cursus 2017

Uit enquêtes van de dermatoscopie cursussen is gebleken dat de deelnemers graag méér blote-oog diagnostiek als inleiding tot de dermatoscopie zouden willen hebben. Hierop anticiperen wij nu met deze complete tweedaagse cursus. U bent als medicus gebaat bij cursussen waarbij uw praktijk van alledag centraal staat. Alle partijen die bij de patiëntenzorg betrokken zijn, doen dit vaak vanuit hun eigen blikveld, waardoor het totaaloverzicht op de patiënt ontbreekt.

De medisch specialist moet de verbindend. De nascholing is bedoeld voor het optimaliseren van de differentiatie tussen goed en fout en om afwachtend beleid te ondersteunen en onnodige excisies en verwijzingen te voorkomen. De dermatoscoop is een hulpmiddel en géén diagnosticum. De cursus is ontwikkeld voor de eerstelijn en richt zich niet op andere. Door middel van een afwisselend programma van interactieve voordrachten door enthousiaste specialisten en workshops over o. Deze nascholing richt zich op het diagnosticeren van benigne huidafwijkingen die patiënten als verdacht bij de huisarts aanbieden.

De rest van de casuïstiek wordt nagekeken en voorzien van feedback door de cursusleiders na de tweede bijeenkomst. Derm-GP is een communicatiecampagne van de EADV om het contact te stimuleren tussen dermatoloog en huisarts. Omdat de huisarts in ons land een poortwachtersrol heeft werd Nederland gekozen als pioniersland. Dan halen we nu onze volgende kijkdoos tevoorschijn: de dermatoscoop, speciaal ontwikkeld om moeilijke moedervlekken nog beter te kunnen beoordelen.

Dermatoscopie cursus 2017

Een dermatoscoop is een soort microscoop die 10 keer vergroot en op een moedervlek wordt gezet. De moedervlek wordt nat gemaakt en daardoor wordt de. Leer meer over de geschiedenis van de dermatoscopie, over het belang ervan en wat het u kan opleveren.

Voor het aanleren van dermatoscopie aan huisartsen hebben wij voor onze cursus gekozen voor de 7-point-checklist. Bij deze methode is de kans klein dat een ongediagnosticeerd melanoom de spreekkamer verlaat. De sensitiviteit is hoog en de specificiteit relatief lager. Verder zijn er benigne melanocytaire laesies. De enkel en de voet: van traumatologie en bandletsel naar chronische overbelastingsblessures en tendinopathiebeelden met niet te vergeten de stress fractuur.

Maar hoe zat het ook al weer met de anatomie? Na deze praktisch getinte interactieve bijscholing is uw kennis. U leert in deze NHG StiP- Cursus : wat de belangrijkste. Post-specialistische opleiding voor startende praktijkhoudende huisartsen. Wintercursus Palliatieve zorg (Breda).

Het gaat tijdens deze presentatie om een kennismaking met het gebruik van de dermatoscoop, gevolgd door oefening a. Na eerder meerdere malen een eendaagse dermatoscopie cursus voor de eerste lijn te hebben aangeboden, komt Boerhaave Nascholing nu met een uitgebreidere “van A-Z” tweedaagse cursus voor de vroegdiagnostiek en behandeling van huidkanker voor de Eerste Lijn. Doktersassistenten, Praktijkondersteuners, Praktijkverpleegkundigen. We nemen verdachte huidletsels letterlijk onder de loupe.

Dermatoscopie cursus 2017

Hoe beschrijven we een letsel met al zijn kenmerken?

Wanneer is verder onderzoek of behandeling aangewezen? Ook de overige cursussen in Nederland zijn beperkt toegankelijk maar toch zijn er nog wel mogelijkheden. Do 30 en vrij 1 nov-dec – Crowne Plaza Maastricht. Dermatoscopie in de huisartsenpraktijk. Het Wenckebach Instituut richt zich op de ontwikkeling en opleiding van alle professionals in de zorg en is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Centraal in de cursus staat de dermatoscopie. Bergman pakt een flink soort loep met verlichting uit de kast en zet die op een vlekje op haar arm. Kijk, dit apparaatje – de dermatoscoop – vergroot niet alleen, maar je kunt er ook mee dóór de bovenste huidlaag heen kijken. Dat komt doordat het licht gepolariseerd is.