Dermatoscopie cursus

Kukutsch en “Huidkanker MEMO” van N. Uit enquêtes van de dermatoscopie cursussen is gebleken dat de deelnemers graag méér blote-oog diagnostiek als inleiding tot de dermatoscopie zouden willen hebben. Hierop anticiperen wij nu met deze complete tweedaagse cursus. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten (contactonderwijs) van effectief 3¾ uur met 5-7 weken ertussen, voorafgegaan door een online entreetoets. Dermatoscopie voor de huisartsenpraktijk.

Dermatoscopie cursus

In de weken tussen beide bijeenkomsten worden door de deelnemers opdrachten uitgevoerd in de eigen praktijk. De nascholing is bedoeld voor het optimaliseren van de differentiatie tussen goed en fout en om afwachtend beleid te ondersteunen en onnodige excisies en verwijzingen te voorkomen. De dermatoscoop is een hulpmiddel en géén diagnosticum. De cursus is ontwikkeld voor de eerstelijn en richt zich niet op andere.

Dan halen we nu onze volgende kijkdoos tevoorschijn: de dermatoscoop, speciaal ontwikkeld om moeilijke moedervlekken nog beter te kunnen beoordelen. Een dermatoscoop is een soort microscoop die 10 keer vergroot en op een moedervlek wordt gezet. De moedervlek wordt nat gemaakt en daardoor wordt de. Door gebruik te maken van een dermatoscoop kan men beter onderscheid maken tussen benigne en maligne gepigmenteerde lesies.

Dermatoscopie cursus

Voorwaarde is wel dat men zich oefent in het. Voor het aanleren van dermatoscopie aan huisartsen hebben wij voor onze cursus gekozen voor de 7-point-checklist. Bij deze methode is de kans klein dat een ongediagnosticeerd melanoom de spreekkamer verlaat. De sensitiviteit is hoog en de specificiteit relatief lager.

Verder zijn er benigne melanocytaire laesies. Na eerder meerdere malen een eendaagse dermatoscopie cursus voor de eerste lijn te hebben aangeboden, komt Boerhaave Nascholing nu met een uitgebreidere “van A-Z” tweedaagse cursus voor de vroegdiagnostiek en behandeling van huidkanker voor de Eerste Lijn. Verder werden door het volgen van de cursus ook punchbiopsies genomen in de praktijk, wat voorheen niet gebeurde. Besluit De meerwaarde van de dermatoscopie lag voor onze huisartsenpraktijk. De totale kosten bedragen voor huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde € 285,-. DERMATOSCOPIE bij niet-melanocytaire huidafwijkingen. De gouden standaard bij de dermatoscopische beoordeling blijft de histologische diagnose, en in de leerperiode kan. Wij leren de deelnemers eerst de karakters en hun positie op het toetsenbord te verankeren in het brein, waarna het brein de fijne motoriek.

Welke mogelijkheden heeft de huisarts bij de controle van een naevus ? Wat doet de specialist in het eerste consult? Wat is de opbrengst van dermatoscopie ? Huidtherapie Verdronkenoord beschikt over de modernste apparatuur voor dermatoscopie.

Dermatoscopie cursus

Algemene gegevens als praktijkervaring, gebruiksfrequentie en kennis van dermatoscopie werden vooraf genoteerd. Voor en na elke cursus hebben de deelnemers een test van 15 casussen gemaakt. Antwoorden zijn geregistreerd via een stembakje en gekoppeld per persoon.

De resultaten zijn verwerkt met behulp van. Na vele jaren dermatoscopie bedrijven kunnen we nog steeds niet zonder de atlassen met dermatoscopie -plaatjes. Onze promovendus Jasper van der Rhee doet. Het Wenckebach Instituut richt zich op de ontwikkeling en opleiding van alle professionals in de zorg en is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ook wordt u geïnformeerd over de behandelingsmogelijkheden in de tweede lijn en over de organisatie van de zorg rond de patiënt.

We nemen verdachte huidletsels letterlijk onder de loupe. Hoe beschrijven we een letsel met al zijn kenmerken? Wanneer is verder onderzoek of behandeling aangewezen?