Dichloorbenzeen gezondheid

Doordat de stof, eenmaal opgelost in water, slecht afbreekbaar is, zijn vooral vissen en andere waterorganismen gevoelig voor de stof. Wanneer de stof in de lucht verdampt, wordt deze sneller. Dat gebeurde maandagavond 9 oktober, toen de eerste melding binnenkwam. Pas donderdagmiddag laat maakte BASF duidelijk dat de verhoogde concentratie dichloorbenzeen niet schadelijk is voor de gezondheid. De bond zegt nu niet te weten of er een hoge concentratie van de gifstof dichloorbenzeen in de schuimvulling voor onder meer matrassen zit.

BASF heeft ons laten weten dat de grondstof voor de matrassen is onderzocht en er gebleken is dat er geen gevaar voor de gezondheid bestaat. Inmiddels heeft BASF via een persbericht verklaard dat: “er op basis van nader onderzoek geen reden is om uit te gaan van een gevaar voor de gezondheid ”, omdat de aangetroffen concentraties dichloorbenzeen in het onderzochte materiaal “laag” zouden zijn. De gifstof betreft dichloorbenzeen, dat. Inmiddels zijn er steeds meer onderzoeken die de officiële BASF-verklaring ondersteunen dat er geen gevaar is voor de gezondheid. In hoge concentraties is dichloorbenzeen schadelijk voor de huid, ogen en luchtwegen en veroorzaakt het mogelijk kanker. Om met absolute zekerheid te kunnen stellen dat de betreffende IKEA matrassen ook. Door een productiefout bij BASF is de gifstof dichloorbenzeen (in Duitsland dichlorbenzol genoemd) in matrassen, meubels en autostoelen beland. Het goedje kwam tussen 25 augustus en 29.

Is dichloorbenzeen schadelijk voor de gezondheid ? Blootstelling aan grotere hoeveelheden kan irritatie geven. De naam van deze retailer mogen wij van de advocaat van deze partij niet vrijgeven. Uit onderzoek van TNO bleek vervolgens dat de matrassen geen gevaar voor de gezondheid vertegenwoordigde. Inademing van dichloorbenzeen kan duizeligheid, zwakte en bloedarmoede veroorzaken. Beter Bed en ook Hilding Anders uit voorzorg de deuren.

Donderdag 12 oktober maakte BASF duidelijk dat de verhoogde concentratie dichloorbenzeen niet schadelijk is voor de gezondheid. Ook Hilding Anders zelf liet onafhankelijk onderzoeken of er sprake was van gevaar, en concludeerde op vrijdag. De reden: een persbericht van BASF waarin verklaard wordt dat de stof geen gevaar kan opleveren voor de gezondheid. Uit nader onderzoek zou namelijk gebleken zijn dat de aangetroffen concentraties dichloorbenzeen in het onderzochte materiaal “laag” zijn. Het matrassen merk Emma en Dunloppilo zijn in Duitsland direct een terugroepactie begonnen. Opmerkelijk genoeg trokken ze deze niet veel later weer in.

De verontreinigde grondstoffen hebben een te hoge concentratie dichloorbenzeen. De stof dichloorbenzeen (TDI) is schadelijk voor de gezondheid. Een Matras Dat Stinkt: Slaapprobleem Of Risico Gezondheid ? In de Nederlandse media blijft het vooralsnog stil over de veel te hoge waarden dichloorbenzeen in koudschuim matrassen. Dichloorbenzeen is NIET afbreekbaar in de natuur en om deze reden zeer milieuvervuilend. De chemische stoffen die problemen veroorzaken, staan bekend als vluchtige organische verbindingen, en een prominent daaronder is paradichloorbenzeen, of 1,4- dichloorbenzeen, dat lange tijd in luchtverfrissers werd gebruikt. Uiteindelijk maakte BASF drie dagen later duidelijk dat de verhoogde concentratie dichloorbenzeen níet schadelijk is voor de gezondheid. Steeds vaker komt naar buiten dat naast voeding en beweging andere factoren ook grote invloed hebben op onze gezondheid.

DCP), een metaboliet van 1,4- dichloorbenzeen, wat vroegtijdige puberteit en andere gezondheidsproblemen waaronder kanker kan veroorzaken. REACH) wat betreft 1,4- dichloorbenzeen : EU wetgeving bepaalt dat vanaf.