Dichloorbenzeen giftig

UDEN – Beddenverkopers Beter Bed en Swiss Sense in Uden hebben enkele dagen stilgelegen na verontrustende berichten over mogelijk schadelijke stoffen in schuimvulling. De stof komt voor als een kleurloze. De Duitse fabrikant BASF waarschuwde dat er een verhoogde concentratie dichloorbenzeen in zou kunnen zitten. De grondstof, tolueen diisocynaat (TDI), dat in het Duitse Ludwigshafen is geproduceerd tussen 25 augustus en 29 september, bevat een duidelijk verhoogde concentratie dichloorbenzeen. Dit maakte het chemiebedrijf dinsdag kenbaar, waarna het bedrijf stopte met het leveren van het gewraakte product. Inmiddels heeft BASF via een persbericht verklaard dat "er op basis van nader onderzoek geen reden is om uit te gaan van een gevaar voor de gezondheid", omdat de aangetroffen concentraties dichloorbenzeen in het onderzochte materiaal "laag" zouden zijn. De gifstof betreft dichloorbenzeen, dat.

Door een productiefout is tussen 25 augustus en 29 september de gifstof dichloorbenzeen in de schuimvulling gekomen. BASF is geen fabrikant van matrassen, maar. Zouden de matrassen werkelijk giftig geweest zijn zou de gezondheid in gevaar zijn gekomen. Voor de consumenten: Misschien een. In Duitsland is heibel ontstaan door het bericht dat er mogelijk te hoge concentraties van een giftige stof in schuimvulling terecht is gekomen. Gaat u rustig slapen, ook al zit er misschien een giftige stof in uw nieuwe matras.

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen. De levering van matrassen is ernstig verstoord na verontrustende berichten over mogelijk schadelijke stoffen in schuimvulling. Het gif zou geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De Consumentenbond bracht vrijdagochtend een opmerkelijk bericht naar buiten : door een productiefout bij het Duitse chemieconcern BASF zouden er giftige stoffen in nieuwe matrassen zijn terechtgekomen.

Niet veel later trok de Consumentenbond hun waarschuwing weer in, toen duidelijk werd dat de concentratie. Deze informatie is niet beschikbaar. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. Aquatic Chronic 1 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. De ( giftige ) stof dichloorbenzeen is een component van TDI, een belangrijk onderdeel van polyurethaanschuim, ook wel PU-schuim genoemd. In hoge concentraties is dichloorbenzeen schadelijk voor de huid, ogen en luchtwegen en veroorzaakt mogelijk kanker. In de avond van 12 oktober heeft BASF.

Daarnaast staat het middel zelfs onder verdenking dat het kankerverwekkend kan. Dichloorbenzeen is een reukloze stof die de huid, ogen en luchtwegen irriterend. De chemiereus BASF laat al haar klanten uit de meubel- en matrasindustrie weten dat er mogelijk concentraties van het giftige di-chloorbenzeen aanwezig zouden zijn in vloeibare grondstoffen voor de aanmaak van PU-schuim. Diverse fabrikanten uit de zitmeubel- en meubelindustrie hebben inmiddels. Wederom een dichloorbenzeen incident. Een onrust incident met een te hoge waarde dichloorbenzeen in matrassen of daaraan verwante stoffen treedt in Nederland niet voor het eerst op. Enkele jaren terug zijn er namelijk 1. De geuren mogen misschien lekker ruiken, hoewel dat aan smaakvoorkeuren is verbonden, maar de geuren zelf zijn opgebouwd uit giftige bestanddelen.

Door de productiefout bij BASF zijn veel te hoge concentraties van de gifstof dichloorbenzeen terechtgekomen in het polyurethaanschuim, gebruikt voor matrassen. Methyl Ethyl Ketone (weekmaker, oplosmiddel), Zenuwbeschadigend, afweerverzwakkend, giftig, Schoonmaakmiddelen, Verfprodukten, Kunststoffen. Para- dichloorbenzeen p- dichloorbenzeen, PDCB, 1,4- dichloorbenzeen, Dihydroxybenzeen, Perchloorethyleen, Carcinogeen, Lever en nier en DNA – schade, zeer. Lees meer: wat vertelt het RIVM over dichloorbenzeen >. Artikelen met waarschuwing over giftige matrassen en meubels in de Duitse. Mottenballen kunnen behoorlijk penetrant ruiken en zijn vaak giftig. Deze ballen heten geurballen omdat para- dichloorbenzeen niet is toegelaten als bestrijdingsmiddel.

P- dichloorbenzeen is uitermate geschikt om sublimatie zichtbaar te maken. De mottenballen zijn giftig dus niet opeten en niet met de blote huid aanraken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Constante blootstelling aan deze stof zorgt voor irritatie in de keel, neus en oren. Het irriteert de keel, huid en ogen.

Als je altijd je kleding droogt met droogtrommeldoekjes.