Dichloorbenzeen matrassen

De levering van matrassen is ernstig verstoord na verontrustende berichten over mogelijk schadelijke stoffen in schuimvulling. De Duitse fabrikant BASF waarschuwde dat er een verhoogde concentratie dichloorbenzeen in zou kunnen zitten. Het gif zou geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Dat schuim zit onder meer in kinderzitjes en autostoelen, maar dus ook in matrassen. Door een productiefout is tussen 25 augustus en 29 september de gifstof dichloorbenzeen in de schuimvulling gekomen.

BASF is geen fabrikant van matrassen, maar levert onderdelen voor een matras aan fabrieken die. Maar volgens BASF is zijn de concentraties laag en zijn er geen. Door de productiefout bij BASF zijn veel te hoge concentraties van de gifstof dichloorbenzeen terechtgekomen in het polyurethaanschuim, gebruikt voor matrassen. Dichloorbenzeen is schadelijk is voor de huid, ogen en luchtwegen en veroorzaakt mogelijk kanker. Matrasfabrikanten binnen en buiten Duitsland. Het goedje kwam tussen 25 augustus en 29 september in grote hoeveelheden terecht in het kunststofproduct tolueendi-isocyanaat (TDI), dat als grondstof. Inmiddels heeft BASF via een persbericht verklaard dat: “ er op basis van nader onderzoek geen reden is om uit te gaan van een gevaar voor de gezondheid”, omdat de aangetroffen concentraties dichloorbenzeen in het onderzochte materiaal “laag” zouden zijn.

De gifstof betreft dichloorbenzeen, dat. BASF benadrukt dat het dichloorbenzeen dat is gebruikt voor PU-schuim, dat het meest wordt gebruikt voor de vulling van matrassen, snel vervliegt. Een incident met een te hoge waarde met dichloorbenzeen in matrassen of daaraan verwante stoffen treedt in Nederland niet voor het eerst op. Eerder op de dag waarschuwde de Consumentenbond dat door een productiefout bij BASF een ,,veel te hoge concentratie” van de gifstof dichloorbenzeen in het polyurethaanschuim, gebruikt voor matrassen, terecht was gekomen. De grondstof, tolueen diisocynaat (TDI), dat in het Duitse Ludwigshafen is geproduceerd tussen 25 augustus en 29 september, bevat een duidelijk verhoogde concentratie dichloorbenzeen.

Dit maakte het chemiebedrijf dinsdag kenbaar, waarna het bedrijf stopte met het leveren van het gewraakte product. Omdat de concentraties ook nog eens laag zijn, zou de stof geen gevaar opleveren voor je gezondheid. Wanneer je de afgelopen weken een nieuw matras hebt gekocht. Bij welk merk matrassen is het gifschuim verwerkt? Welke effecten kunnen de gifstoffen hebben? De (giftige) stof dichloorbenzeen is een component van TDI, een belangrijk onderdeel van.

Wederom een dichloorbenzeen incident. Een onrust incident met een te hoge waarde dichloorbenzeen in matrassen of daaraan verwante stoffen treedt in Nederland niet voor het eerst op. Enkele jaren terug zijn er namelijk 1. In Nederland adviseerde de Consumentenbond mensen die onlangs een nieuw matras geleverd kregen zich bij hun leverancier te melden. De onrust rondom de levering van matrassen ontstond op maandag 9 oktober, toen de Duitse fabrikant BASF waarschuwde dat er mogelijk een verhoogde concentratie dichloorbenzeen in het schuim van matrassen zou kunnen zitten. De component dichloorbenzeen, dat in PU-schuim zit, is in te hoge.

De eerste ketens en merken als Beter Bed – Swiss Sense – Dunlopillo – Emma matras hebben inmiddels hun matrassen onderzocht op een te hoge waarde dichloorbenzeen en hebben inmiddels aangegeven dat ook hun matrassen veilig zijn. Matras Factory, als matrassenproducent zijnde, kunnen u verzekeren dat deze.